BALANSEKUNST

Å bruke kortreist og miljøsertifisert trelast i byggeprosjekter, er en del av klimaløsningen. Samtidig er det lenge siden det holdt å si at å benytte et fornybart råstoff, uten videre begrunnelse, ga et produkt som er både miljø- og klimavennlig. Vi må derfor hver dag optimalisere vår produksjon og tilstedeværelse, slik at håndavtrykk og fotavtrykk balanseres.

Bilde av et spirende tre

MILJØ | NATUR OG KLIMA

Her finner du informasjon som gjelder vårt råstoff, vår produksjon og distribusjon, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker miljø, natur og klima.

Bergene Holm er et relativt stort selskap i en industri som forbruker ulike typer ressurser. Produksjonen vår innebærer tilvirking av råstoff fra skogen gjennom saging, tørking, høvling og ytterligere videreforedling. Konsernet kjøper inn og benytter årlig ca. 1,1 millioner m³ sagtømmer som videreforedles til ca 600 000 m3 skurlast og 500 000 m3 med ulike biprodukter. 

Å bruke tømmer fra norske, miljøsertifiserte skoger bidrar til alt fra lokale arbeidsplasser til at voksne trær fortsetter å lagre karbon når de blir til trelast som brukes i bygninger og strukturer. Enkelte kjemikalier, som ulike trebeskyttelsesmiddel, kan skade natur og vann dersom de kommer på avveie. Samtidig er de viktige innsatsfaktorer for å gi treprodukter lang levetid. Plast har mange gode egenskaper som emballasjemateriale og ivaretar produkter under lagring. Men plasten representerer også en miljøutfordring dersom den kommer på avveie i naturen som avfall eller mikroplast, eller når den brennes og blir en kilde til CO2-utslipp. 

Vårt miljø-, natur- og klimaansvar er en balansekunst som vi er bevisst.

Det er lenge siden det holdt å si at å benytte et naturlig fornybart, kortreist og bærekraftig råstoff ga et produkt som er miljø- og klimavinner. Og ofte går ikke klimasmart og naturvennlig sammen dessverre.

Siden 2019 har vi utarbeidet klimaregnskap, og fått bedre oversikt og kontroll over våre direkte utslipp og noen indirekte. Dette tydeliggjør hvor vi har størst muligheter til å kutte våre utslipp.

Vi tilhører en energikrevende industri og selv om ca. 75% av behovet dekkes av egenprodusert bioenergi, bruker vi også mye elektrisk energi. 

Avfall som ikke sorteres og gjenvinnes kan føre til at verdifulle ressurser går tapt. Vi ønsker å forbedre vår sorteringsgrad og har fra 2019 økt sorteringsgraden fra 79% til 87%.

Bergene Holm har en målsetting om å redusere plastforbruket og gjøre bruken mer bærekraftig. Derfor har vi tatt Plastløftet!

Vi behandler i stadig større grad produktene vi selger. Det mener vi er positivt for miljø og klima. 

OM VÅR BÆREKRAFTSRAPPORT

Velkommen til vår nettbaserte bærekraftsrapport.

Den er delt inn i 3 fokusområder; 

MILJØ

SAMFUNNSANSVAR

SELSKAPSLEDELSE

Disse er basert på anerkjent bærekrafsrapportering, såkalt ESG-rapportering (forkortelse for engelsk Environmental, Social and Governance) og tar for seg hvordan bærekraft er inkorporert i selskapets drift, hvilke tiltak som gjøres, hvor forbedringspotensialet ligger og hvordan selskapets produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling. 

I tillegg finner du andre relevante saker som omhandler vårt bærekraftsarbeid.

Du kan lese mer om vår rapport her

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish