Bilde av tekst med sosialt ansvar

Sammen om å skape verdier

En av selskapets viktigste verdier er å JOBBE SAMMEN.
Menneskene som jobber i Bergene Holm er selskapets viktigste ressurs.
Fabrikkene er hjørnesteinsbedrifter i store og små lokalsamfunn.
Selskapet er en betydelig aktør i en viktig verdikjede for landet.

Alle må vi jobbe sammen for samfunnets beste.

Sosialt ansvar

SAMFUNNSANSVAR | MENNESKE OG HMS

Her finner du informasjon om selskapets HMS-arbeid, arbeidsmiljø, inkludering og kompetanse, samt vårt lokale og sosiale samfunnsengasjement.

Vi mener vi at det største potensialet for økt verdiskaping ligger i å utvikle samspillet mellom samfunn, menneske og maskin. Ved å ta ansvar for samfunn og ansatte etterlever vi verdigrunnlaget i selskapet. 
Fokus på mangfold og samfunnsansvar er viktig for å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid, og vi tror det gir fordeler til oss som bedrift. En mangfoldig arbeidsstyrke som representerer ulike bakgrunner og perspektiver fører til innovasjon, bedre beslutningsprosesser, og evne til å forstå og nå ulike markeder og kunder. 

Det er menneskene som jobber i Bergene Holm AS som er selskapets viktigste ressurs. Vi tilstreber derfor et godt psykososialt arbeidsmiljø, hvor trivsel er en bærebjelke og HMS alltid skal komme først.  

Det er alltid muligheter til å bli bedre, og HMS er kontinuerlig forbedringsarbeid.
Ved å jobbe med kultur og holdninger skal alle, alltid bry seg om HMS.

Bergene Holm AS jobber aktivt for et godt arbeidsmiljø for alle. Hos oss jobber 472 unike personer og vi skal behandle hverandre med respekt.

Vi tror at kompetanse vil være et viktig konkurransefortrinn og skape muligheter for å løfte selskapet og bransjen videre. 

Vi tror at den endringen bransjen er inne i med stadig mer digitalisering og automatisering vil gi større mangfold og økt likestilling blant våre ansatte. 

Vi har ulike roller i selskapet med særskilt ansvar for HMS. Vi vil i størst mulig grad drive forebyggende arbeid og jobbe sammen for å sikre mennesker og miljø. 

Vi skal drive selskapet i samsvar med prinsipper for ansvarlig, etisk og lovlig forretningspraksis.

Vi sponser og spiller på lag med andre som også tar ansvar og jobber sammen.

iVekst tilbyr arbeid for mennesker som har falt utenfor ordinært arbeidsliv.

Hvert år til jul, avsetter selskapet en pengegave til noen som virkelig trenger det.

OM VÅR BÆREKRAFTSRAPPORT

Velkommen til vår nettbaserte bærekraftsrapport.

Den er delt inn i 3 fokusområder; 

MILJØ

SAMFUNNSANSVAR

SELSKAPSLEDELSE

Disse er basert på anerkjent bærekrafsrapportering, såkalt ESG-rapportering (forkortelse for engelsk Environmental, Social and Governance) og tar for seg hvordan bærekraft er inkorporert i selskapets drift, hvilke tiltak som gjøres, hvor forbedringspotensialet ligger og hvordan selskapets produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling. 

I tillegg finner du andre relevante saker som omhandler vårt bærekraftsarbeid.

Du kan lese mer om vår rapport her

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish