LITE KAN LØSES ALENE

Interessen for bruk av tre er økende sett i lys av klimautfordringenes behov for bærekraftige løsninger.
Rett dokumentasjon og riktige rammebetingelser er viktig for å sikre både kunde og klode de beste valgene.

SELSKAPSLEDELSE | STYRING OG SAMARBEID

Her finner du informasjon om verdikjedens rammebetingelser, hvordan vi samarbeider med andre, samt sertifiseringer og dokumentasjonsstyring.

Norges første nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi ble lagt frem i fjor, og er basert på den relativt ambisiøse sirkulære strategien i EUs nye Green Deal. 
EUs grønne giv, «European Green Deal», ble lansert av Europakommisjonen mot slutten av 2019, og er en strategi for å omforme EU til en moderne, konkurransedyktig nullutslippsøkonomi der økonomisk vekst er koblet til uttak av naturressurser innen 2050.
EU-landene er også kommet til enighet om en klimalov, som lovfester at netto drivhusgassutslipp skal reduseres med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
Norge er dessverre på jumboplass om man måler verdens ressursforbruk og satsing på ombruk og sirkulærøkonomi.

Alle våre fabrikker og administrasjon er sertifiserte Miljøfyrtårn-bedrifter. Det betyr at vi systematisk jobber med forbedring og måling.

Treindustri står overfor store muligheter i tiden fremover. Interessen for bruk av tre er økende i lys av klimautfordringene behov for bærekraftige løsninger.

Sertifisering er viktig som en del av våre egne kvalitetssikringsrutiner og i Bergene Holm har vi sertifisert både selskap, råstoff, produkter og systemer. 

Dette er vår andre offisielle publikasjon om miljø, sosial og governance (ESG) ytelse, og er en utvidelse av vår årsrapport 2023.

Ombrukspris, dokumentasjon, leverandørkrav, opplæring, samarbeid og mye mye mer. Her kan du lese om hva vi har oppnådd og startet på for å nå våre ambisjoner.

Her kan du lese om hvordan vi jobber med innovasjon og våre satsingsområder for å redusere avfall, forlenge levetid og mer sirkularitet.

OM VÅR BÆREKRAFTSRAPPORT

Velkommen til vår nettbaserte bærekraftsrapport.

Den er delt inn i 3 fokusområder; 

MILJØ

SAMFUNNSANSVAR

SELSKAPSLEDELSE

Disse er basert på anerkjent bærekrafsrapportering, såkalt ESG-rapportering (forkortelse for engelsk Environmental, Social and Governance) og tar for seg hvordan bærekraft er inkorporert i selskapets drift, hvilke tiltak som gjøres, hvor forbedringspotensialet ligger og hvordan selskapets produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling. 

I tillegg finner du andre relevante saker som omhandler vårt bærekraftsarbeid.

Du kan lese mer om vår rapport her

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish