Slik skal vi lykkes

Fotavtrykk er virkningene av vår virksomhets tilstedeværelse. Vår virksomhet og vår tilstedeværelse gjør oss også i stand til å lage et betydelig håndavtrykk, både gjennom vår påvirkning av verdikjeden og næringens rammebetingelser, fordi bygg i tre fungerer som er karbonlager og fordi bruk av bioenergi kan erstatte fossil energi. 

Vi skal jobbe med bærekraft på produksjonsnivå, produktnivå, organisasjonsnivå og systemnivå, og med dette sikre at vi er og forblir konkurransedyktige og lykkes på samtlige hovedmål i strategi 2030. 

I 2030 vil det være lite sannsynlig at det gir verken lønnsomhet og i enda mindre grad vekst, dersom ikke bærekraft ivaretas på alle nivåer og områder. Mennesket er selskapets viktigste ressurs og trolig vil det å lykkes på dette området sikre oss arbeidskraft i et mer verdidrevet rekrutteringsmarked. 

 

>

Vi skal redusere avfall, energi, drivstoff, støy, utslipp og samlet CO2 utslipp per produsert enhet.  

>

Vi skal være en inkluderende arbeidsplass som ivaretar mangfold og livsland læring og utvikling. 

>

Vi skal arbeide for sirkularitet og søke løsninger høyere opp i avfallspyramiden, som sørger for lengst mulig karbonlagring. 

>

Vi skal opptre ansvarlig i verdikjeden og påvirke rammevilkår der det er mulig. 

>

Vi skal være klimapositive og dokumentere  klimafotavtrykk for både selskapet og produktene vi produserer.  

Grønnvasking

.

Da vi startet selskapets bærekraftsarbeid ble vi som selskap enige om at "vi skal kommunisere det vi gjør og gjøre det vi kommunisere".

Det var enkelt for oss å stille oss bak og signere grønnvaskingsplakaten.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish