Slik monterer du 3TETT terrassebord

3TETT-systemet reduserer vanngjennomtrenging på balkong eller terrasse. 

Vi anbefaler at du leser hele artikkelen før du starter montering av 3TETT-systemet. Ønsker du spesifikt innhold kan du gå direkte ved å følge lenkene under:

Produktbeskrivelse 

3TETT-systemet er et funksjonelt terrassegulv med et flott utseende og avrundede hjørner for god komfort. Tettingen mellom bordene oppnås ved bruk av 3TETT PVC-list, som leveres som en del av systemet. Disse er slitesterke og aldringsbestandige. 
Vannet ledes ut til forkant av gulvet, evt. ut i en renne under forutsetning om korrekt montering og vedlikehold.

Systemet består av spesialfreste bord i trykkimpregnert furu (Cu-kl AB) som er produsert i følge SN/TS 3186 og tørket ned til ca. 18 % fuktighet.  

Dimensjoner og pakninger: 

3TETT bord:   28 x 95 

3TETT list:      4400 mm   

3TETT-bordene leveres i fallende lengder, endepløyd og foliert i pakker á 4 bord. 10 lm dekker 1 m2. PVC-listene leveres i lengder á 4400 mm.  

3TETT består av høykvalitets furubord som er impregnert mot råte, muggvekst og treskadende insekter. Bergene Holm AS benytter Wolmanit CX8 impregneringssalt og produserer i henhold til gjeldende forskrifter. Vi er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll, har nødvendig produktdokumentasjon og merker etter forskriftene.  3TETT-listen er hard PVC som produseres av materiale i henhold til spesifikasjonene i teknisk datablad for Norvinyl®GA.100.99.00001.S3 fra Hydro Sydplast AB.  

Garantier

Ved riktig bruk og vedlikehold har trykkimpregnert furu meget god holdbarhet og levetid. 3TETT er ikke et vanntett gulv og har derfor ingen garantier for dette. 

Transport og lagring

Bordene er nedtørket til ca. 18% fuktighet og bør oppbevares tørt og luftig.  

Les mer om 3TETT her


Bruksområde 

3TETT er beregnet på terrasser og balkonger der man ønsker å redusere vanngjennomtrenging til underliggende arealer. 3TETT kan anvendes på alle steder hvor ordinære terrassebord kunne vært benyttet. 3TETT er særlig anvendelig der man ønsker å redusere vannmengden ned til underliggende område, f.eks over inngangspartier.   

Oppbygging av bjelkelag/tilfarere 

Ved dimensjonering og oppbygging av bjelkelaget henvises til vår monteringsveileding for terrassegulv «Bygge terrasse». Bjelkelaget må bygges slik at gulvet får et lite fall på min 2 cm pr. meter i bordets lengderetning.   
Senteravstand (c/c) mellom bjelkene bør ved ordinær belastning ikke overstige 60 cm ved bruk av 28 x 95 mm.


Montering 

Systemet legges direkte på bjelkelag eller med tilfarer på fast dekke, som betong. Gulvet monteres med fall på min. 2 cm pr. meter i bordenes lengderetning.  Benytt skjøteklips ved skjøting av lister.  

3TETT er ikke et garantert vanntett gulv. Lekkasje kan forekomme grunnet kvist eller eventuelle sprekker i terrassebord. Der hvor det kreves absolutt tett overflate anbefaler vi å benytte membran eller liknende løsninger.  Terrassen skal generelt bygges i henhold til anvisninger i Bygg-forskseriens Byggdetaljer A526.411 og A526.413.  


Festing av terrassebord

Bordene festes på tradisjonell måte med to stk. skruer for hver bjelke. Vi anbefaler at det benyttes en 55 mm lang rustfri skrue til 28 x 95 mm. Pass på å ikke skru for nær tetningslisten.

NB: Selvborrende skruer kan skape lekkasje.

Skjøting av terrassebord 

Skjøting av bord gir en tilnærmet tett skjøt. Bordene er endepløyd og kan skjøtes mellom bjelkelaget. Det skal benyttes en fugemasse i skjøtene for å tette. Fugen legges i nota på endeskjøten og bør tette ca. 2 mm.  Innen samme c/c 60 cm avstand bør ikke to bord skjøtes ved siden av hverandre.  

Skjøting av tetningslist

Tetningslisten kan skjøtes ved bruk av skjøteklips. Skjøteklips følger ikke med ordinær leveranse. Bruk fugemasse mellom klips og tetningslist. Punktfest listene med limende, elastisk fugemasse, f.eks. for hver meter, eller fest listen godt med fugemasse nær vegg (ekspansjon vil da bli i ytterkant) da det er noe bevelgelse i PVS-materialet.   

Beslag og fugemasser

Detaljer for bruk av beslag ved vegg og ved avrenning henviser vi til lokal blikkenslager da utførelsen vil variere på de forskjellige terrasser.
Anbefalte fugemasser: Sikaflex, Tec7, Bostic Hybrid, Casco Marin & Teknikk og lignende fugemasser med limende, elastisk og god holdbarhetsegenskaper for utvendig bruk.  Les produsentenes varedeklarasjon.


Anbefalt behandling og vedlikehold 

Alt treverk som ikke er overflatebehandlet utsettes for ytre påvirkning av sol og/eller fukt. Ønsker man ett værgrått preg kan Cu-impregnerte terrassebord fint stå ubehandlet uten at den tekniske levetiden reduseres nevneverdig, men forekomsten av sprekk og deformasjoner vil kunne øke noe. Ønskes de trykkimpregnerte terrassebordene overflatebehandlet gjøres dette etter montering.

3TETT kan overflatebehandles umiddelbart etter montering da terrassebordene er nedtørket. Evt. utslag av kobbersalter fjernes med bruk av stiv børste. Treverket skal være rent før overflatebehandling. Benytt en anerkjent terrassebeis eller olje, og følg produsentens anbefaling for påføring. Videre vedlikehold av gulvet gjøres etter produsenten anbefaling eller når dette er påkrevet.


Avfall og miljø 

Trykkimpregnert trevirke må leveres til godkjent anlegg. Der det ikke er innført kildesortering behandles plastemballasje som restavfall. Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.  

Mer informasjon 

Bergene Holm AS produserer flere typer terrassebord, i ulike utforminger og stil. Se dokumentasjon for Impregnerte terrassebord og ShipDeck.  

Mer om våre terrassegulv finner du også her.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish