BIOZIN AS

Biodrivstoff

Leveringsadresse

Fokserødveien 12
3241 Sandefjord

Postadresse

PB 2060 Stubberød
3255 Larvik

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 905 08 216
(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Veibeskrivelse

  • Avkjøring fra E18 til Torp flyplass
  • For komplett kjørebeskrivelse, klikk på Google-logo nede til venstre i kartet, klikk på blått pilskilt for å legge inn rute

SELSKAPSLEDELSE

SELSKAPSLEDELSE

Thomas Skadal

Chief executive officer, Biozin

NØKKELINFORMASJON

Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Selskapet skal tilrettelegge for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Produktet selges tiloljeraffinerier som videreforedler, blander og distribuerer et drivstoff som tilfredsstiller myndighetenes krav.

Produksjonsselskapene for biozin baserer driften på nærhet til bærekraftig skogsråstoff,nærhet til kunder og lisensiert, høyeffektiv produksjons- teknologi.

Det planlegges fem produksjonsanlegg i Sør-Norge. Hvert anlegg forventes å ha en årlig produksjon på 120.000 m3 biozin og 35.000 tonn biokarbon. Anleggene kan dessuten levere overskuddsvarme fra produksjonen til lokale varmekjøpere hvor det er etablert infrastruktur for dette.


FILM | LINK TIL NETTSIDE


Biozin | FILM

Intervju med Erland Løkken og Johan Mørland om mulighetene for et biodrivstoffanlegg i Åmli i Aust-Agder. 
Produsert av Media Service AS for Agderkonferansen 2017.

Det grønne skiftet

Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Selskapet skal tilrettelegge for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish