Tilfarere på drenert underlag

Legge opp terrasse på bakkenivå.

Drenerende underlag

Underlaget må utføres slik at overflatevann dreneres bort fra terrassekonstruksjonen og eventuelle fundamenter. Der underlaget ikke er fast fjell, steingrunn eller liknende, men for eksempel bløte jordmasser, bør terrassen legges på et selvdrenerende lag med tykkelse ca. 200–400 mm. Skal terrassen ligge tett inntil huset, må underlaget ha fall bort fra huset. På særlig bløte jordmasser bør man først legge ut en fiberduk som separasjonssjikt. Det drenerende sjiktet kan bygges opp med kult som avrettes med finpukk, for eksempel gradering (kornstørrelse) 4–8 eller 8–11 mm. Kultlaget må komprimeres for å unngå setninger. For mindre terrasser er det mest praktisk å bruke bare finpukk i hele det drenerende sjiktet. Finpukken har god nok drenering, er lett å jobbe med og er tilnærmet selvkomprimerende. For treterrasser som ikke er fast forbundet med huset eller andre faste konstruksjoner, kan drenssjiktet reduseres dersom mindre telebevegelser er akseptabelt.

Telesikring.

På spesielt telefarlig og vanskelig grunn kan det være nødvendig med mer omfattende forarbeider, i første rekke et noe tykkere pukklag med drensledning, samt 50 mm markisolasjon som ekstra telesikring, se illustrasjon under.


Underlag

sdfghjklø


Tilfarere

Oppå avrettingslaget legges det ut tilfarere med dimensjon for eksempel 48 mm × 98 mm på tvers av den retningen gulvbordene skal ligge i. Anbefalt senteravstand er kan finnes i tabell under.. Tilfarere legges normalt på flatsiden,


Dekkbord

Feste gjerne et avsluttende bord på enden. Dette er viktig hvis du skal ha kantbord rundt terrassebordene.


Skjøting av tilfarere

Ved behov for skjøting bør det skråskrus eller feste et støttebord  ved skjøten.


Med tilfarende på plass så kan du nå gå videre til terrassebordene.

Neste trinn

Les mer her om å legge forskjellig typer utegulv

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish