K-VIRKE

Her kan du laste ned all dokumentasjon som gjelder for k-virke.

FDV, Forvaltning, drift og vedlikeholds-
oppgaver gjennom produktets totale levetid.

K-virke av gran.

FDV, Forvaltning, drift og vedlikeholds-
oppgaver gjennom produktets totale levetid.

K-virke, impregnert.

FDV, Forvaltning, drift og vedlikeholds-
oppgaver gjennom produktets totale levetid.

Sløyfer, lekter, underpanel, forskaling.

FDV; Forvaltning, drift og vedlikeholds-
oppgaver gjennom produktets totale levetid.

Impregnerte sløyfer, forskaling etc

EPD (Environmental Product Declaration) produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Miljødeklarasjon ISO 14025 / ISO 21930

EPD (Environmental Product Declaration) produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Miljødeklarasjon ISO 14025 / ISO 21930

EPD (Environmental Product Declaration) produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Miljødeklarasjon ISO 14025 / ISO 21930

Produsert og merket i tråd med Byggevaredirektivet (Rådsdirektiv 89 / 106 / EØF)

Styrkesortert trelast.

HMF (Helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad) beskriver HMS relatert til trelastprodukter.

Styrkesortert trelast

HMF (Helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad) beskriver HMS relatert til trelastprodukter.

Styrkesortert, impregnert.

HMF (Helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad) beskriver HMS relatert til trelastprodukter.

Ikke-bærende, impregnert.

CE-merkede produkter skal dokumentere egenskaper og ytelser i egen erklæring.

Styrkesortert trelast.

CE-merkede produkter skal dokumentere egenskaper og ytelser i egen erklæring.

Styrkesortert, impregnert.

CE-merkede produkter skal dokumentere egenskaper og ytelser i egen erklæring.

Fingerskjøtt, impregn.

CE-merkede produkter skal dokumentere egenskaper og ytelser i egen erklæring.

Fingerskjøtt trelast.

A20: Egendeklarasjon på at produkter tilfredsstiller krav i BREEAM-NOR

Byggtre i gran, furu og Cu-impregnert furu

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish