Veien mot avfallsfri byggeplass

Les mer om vårt avanserte konsept for kappet, merket og pakket konstruksjonsvirke i eksakte mål til deres prosjekt.

For å være beste valg når det skal bygges med tre, jobber vi kontinuerlig med produktutvikling, innovasjon, investeringer og ikke minst bærekraft. De siste årene har kravene til nettopp bærekraft gjort seg enda tydeligere i bygg- og anleggsbransjen. Et særlig fokus ligger på avfallsfrie byggeplasser, og som leverandør ønsker vi å bidra til dette viktige målet.

Med det som bakgrunn, har vi utviklet og investert i et helt nytt anlegg ved vår fabrikk i Hof, og lanserer nå EKSAKT. Eksakte lengder, eksakt merking, eksakt pakking og leveranse. Målet er eksakt montering i industriproduksjon og på større byggeplasser.

Hva er EKSAKT?

EKSAKT er vårt konsept hvor vi rettkapper, skjøter, merker og pakker trelast med eksakt nøyaktighet og i henhold til kundens spesifikasjoner. Presisjon og volum er styrken til EKSAKT. Anlegget rettkapper til ønsket lengde med +/- 0,75 mm nøyaktighet, samtidig som trelasten merkes tresidig etter ønske. Vi benytter 1. sortering konstruksjonsvirke med styrke C24, og kan levere et stort spenn av dimensjoner og lengder, fra 11 cm til 5,5 meter. Anlegget er også plassert ved siden av vårt fingerskjøtingsanlegg som kan skjøte inntil 13 meter lengder. Sammen fungerer anleggene godt, og overlapper hverandre i lengdeinterval. Dette gir stor fleksibilitet, og ikke minst rom for best mulig utnyttelse av hele tømmerstokken.


Illustrasjon: Fra erfaringsprosjekt med tre ulike materialpakker i tre etasjebygg.

Hvorfor velge EKSAKT?

Reduserer avfall

 • Med EKSAKT kappet trelast minimeres avfall og behovet for transport av trelast og avkapp minimeres. Dette betyr redusert klimafotavtrykk og ressursbruk. EKSAKT støtter målet om avfallsfrie byggeplasser og en mer bærekraftig byggebransje.

Sparer tid

 • EKSAKT kappet trelast reduserer tid brukt på manuell kapping og tilpasning. Vi kan kappe stort volum og levere just-in-time. Dette gir mulighet for å akselerere byggeprosess og prosjektleveranse.

Sparer penger

 • Med EKSAKT kappet trelast slipper du å kjøpe materialer som blir til svinn, og får dermed en mer lønnsom monteringsprosess. Mindre avkapp reduserer i tillegg kostnader for håndtering av avfall.

Forbedrer HMS

 • EKSAKT kappet trelast reduserer tunge løft, gir mindre støy og støv på byggeplass og mindre slitasje på personell og utstyr. 

Hvem er EKSAKT for? 

Element- og industriproduksjon

Konseptet passer svært godt til både element- og industriproduksjon. Også for fabrikker som allerede kapper selv. Ved å få standard- og volumproduktene levert fra EKSAKT, kan produksjonen effektiviseres, og egen kapasitet og utstyr benyttes til mer krevende operasjoner. Industriproduksjon som for eksempel emballasje, vil også kunne dra nytte av EKSAKT.

 • Konkurransedyktige priser
 • Lite avkapp gir besparelser i avfallshåndtering
 • Binder mindre kapital med redusert lagerhold
 • Mulighet for avtale om faste lengder med kort ledetid
 • Mulighet for tilpasset pakking og produktmerking 

Entreprenører

EKSAKT kan bestilles i effektive materialpakker direkte fra eget tegneprogram. Som arkitekt og/eller entreprenør, får du god oversikt over alle lengder som er definert i prosjektet. Dette finnes i egen EKSAKT-portal, og gir mulighet til å optimalisere materialliste før endelig bestilling.

Selv om EKSAKT kappet konstruksjonsvirke har noe høyere opprinnelseskostnader, kan totalkostnadene for et prosjekt reduseres. Dette gjennom større presisjon, redusert avfall og større tidsbesparelse.

 • Digitaliserte prosesser effektiviserer manuelle og øker presisjon
 • Tydelig merkede produkter gir bedre sporbarhet og dokumentasjon 

Slik fungerer det

Målet med EKSAKT er å gjøre hele prosessen så enkel som mulig for våre kunder, fra bestilling av materialer til leveranse på byggeplass.

Enkel og eksakt bestilling

 • Kunde sender dimensjon, lengder og antall
 • Kunde mottar bestillingsbekreftelse og godkjenner denne
 • Vi produserer og leverer direkte på avtalt adresse
 • Vi samarbeider med Nordic BIM Group Norge og deres ArchiFrame. Løsningen gir mulighet for direkte eksport av kappfil til Bergene Holm

3-sidig og eksakt merking

EKSAKT-konseptet gir mulighet for merking av materialene i henhold til byggetegninger. Systemet merker hver bit på tre sider, og det blir merket både på individ- og kollinivå med:

 • Prosjektnummer
 • Etasje
 • Element-ID
 • Produktgruppe
 • Lengde

Bærekraftig og eksakt levering

Vi pakker mest mulig effektivt for transporteringen, og mest mulig optimalisert for produksjonen til deg som kunde. Vi leverer våre pakker uten plastemballasje for å unngå avfall. Ønskes allikevel tradisjonell plastemballasje, kan dette leveres uten tillegg i prisen. Vi leverer EKSAKT til logistikksenter, elementfabrikk eller byggeplass.


INNOVASJONSSJEFEN OM EKSAKT


Mona Gran-Sukke

Med EKSAKT utnytter vi det tømmerstokken gir rett på sagbruket. Kappeanlegget demmer opp svinn i hele verdikjeden, og tar vare på hver cm verdifulle råvare. Vi kapper rett og slett ikke avfall.

BÆREKRAFTSJEFEN OM EKSAKT


Hege Voll-Midtgaard

Avfall fra byggeplasser består i stor grad av materialer som ikke får en funksjon og et langt liv i en bygning. Dette er ressurser som burde vært benyttet bedre.
Med EKSAKT får du en leveranse med 0 utslipp i EPD (Modul A5).

PROSJEKTRÅDGIVER


Christian De Flon

Ta kontakt med meg for mer informasjon om hvordan EKSAKT kan være riktig for dine prosjekter.

+47 993 33 566

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish