BYGGE LEKESTUE

Bilder av diverse lekestuer

En populær og klassisk lekestue som kan tilpasses etter behov. Byggeguide med tegninger og materialliste. 

Les byggeguiden fra start til slutt, eller gå direkte dit du ønsker:

FØR DU STARTER


BYGGEVEILEDNING

 1. Bjelkelag
 2. Gulv ute og inne
 3. Stendere og rammeverk
 4. Taksperrer 
 5. Undertak
 6. Kledning
 7. Dører og vinduer
 8. Inngangsparti
 9. Undertak inngangsparti
 10. Takpapp
 11. Vindskier og vannbord
 12. Dekkbord
 13. Hjørnekasser
 14. Rekkverk
 15. Overflatebehandling

Finalist ble til byggeguide

Designet er utviklet av Torleif Ege fra Moi i Rogaland. Han var en av finalistene til Barnas Trepris 2010, og siden den gang har vi holdt kontakten. Lekestuene til Torleif har helt siden ble presenteret på byggebloggen vår fått mange kommentarer og bestillinger.

Ettersom Torleif har benyttet sin erfaring og kunnskap og laget mange spesialløsninger, har vi som trelastprodusent brukt vår kompetanse til å standardisere målene og finne materialer alle kan kjøpe i byggevarehandelen. Endelig kan vi gi dere som ønsker å bygge lekestue en komplett byggeguide.

Du kan se bilder og lese mer om lekestuen til Torleif på bloggen vår.


Før du begynner

Lekestuer er oftest dimensjonert for barn. Ønsker du større plass kan du naturligvis bygge litt større eller øke takhøyden med 100-200 mm. Du kan finne mye nyttig info vedr. valg av kledning, tresort og overflatebehandling på vår byggeguide for å sette opp kledning.  En lekestue trenger oftest ikke å byggeanmeldes, men det er fremdeles viktig å være trygg på at du er innenfor områdets (kommunens) byggeregler. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor. 

  


Verktøy og utstyr


Materialliste

På byggebloggen vår kan du se tegninger med mål, mens denne guiden beskriver hele prosessen med montering. 

Målsatte tegninger

Se lekestue med alle mål og materialberegning til hvert enkelt byggetrinn

NB! Vi har tatt alle mål ut av 3D-modell og det er viktig å ikke kappe opp først, men gå trinn for trinn - måle opp og justere underveis.

1. Bjelkelag

Når du har valgt plassering starter du med å markere lekestuens hjørner på bakken. Underlaget bør være så rett og stabilt som mulig. Betongheller, lettbetong eller grus gir et stabilt underlag. Pass på at du får god utlufting under gulv. Det kan være lurt å legge grunnmurspapp som et mellomsjikt før bjelkelaget. Bunnrammen består av bjelker 48 x 148 på høykant. Benytt impregnerte materialer. Yttermål på vår lekestue er 200 x 160 cm. Inngangspartiet er 120 x 60 cm. Hjørnene skrus sammen.

Vil du ha en ekstra stabil ramme så kan hjørnene skjøtes halvt-om-halvt og sammenføyes med vinkelbeslag. Bunnrammen kan eventuelt også utstyres med korte planker som underlag for undergulvet. Bunnrammen legges på betonghellene (hvis du har lagt grunnmurspapp skiller det treet fra betongen). Sørg for understøtting også på midten.  Hvis bunnrammen er stabil er det lettere å flytte på lekestuen hvis det senere skulle være aktuelt.  


2. Gulv inne og ute

Som gulv i lekestuen kan du fint benytte rupanel/underpanel. Kapp opp riktig antall lengder av eks. 21x120 mm og skru fast i bjelkelag.  Verandagulvet bør helst være av impregnerte terrassebord. Siden lekestuen er liten kan du gjerne velge 21 x 95 mm, klasse AB, med 5 mm brede mellomrom. Da får du samme høyde på gulv inne og ute. Bordene spikres eller skrus i svillene. Hvis du vil sikre stolpene til inngangspartiet ekstra godt kan du vente med terrassegulvet til du har montert stolpene ved å skru de fast i bjelkelaget. 

Tips!

La det fremre terrassebordet skal stikke et par centimeter utenfor bunnrammen. 


3. Stendere og rammeverk

Rammeverket er konstruert i 48 x 98 mm konstruksjonsvirke. Her kan du velge om du vil bygge veggene som elementer eller bygge vegg for vegg.  Bunnbjelkene i rammeverket (48 x 98 mm) skrus i gulvet. 36 x 98 mm kan benyttes dersom du ønsker en lavere dørterskel. Bunnbjelkene i dørgavlveggen kan evt. deles hvis du vil sette inne inn ferdig dør med karm. Vi du lage en enkel dør selv kan bunnbjelken fungere som dørterskel og spikerslag for veggkledningen. Reis nå hjørnestolpene og skråspikre eller skru dem fast.

Begge de horisontale takbjelkene (48 x 98 mm) festes oppå hjørnestolpene og resten av reisverket monteres som vist på tegning. Avhengig av hvorvidt du vil bruke nye vinduer, gamle vinduer eller lage enklere løsning med for eksempel plexiglass er det viktig at du har disse målene klare slik at horisontale bjelker (losholt) kan legges inn over og under der du skal ha vindu. Når du har laget reisverket til alle veggene (cc 60) som vist på tegning, kontroller og sjekk at alt er i vater.

Tips!

Tvinger kan være et utmerket hjelpemiddel for å holde bjelkene midlertidig på plass hvis man er alene.   


4. Taksperrer

De 4 taksperrene konstrueres ved å sage bjelker av 48X98 slik at de danner en takvinkel på feks. 25 - 30°. Lekestuen vi har tegnet har takvinkel på 23 grader.  Dersom du bor i et område med mye snø kan det være lurt å sette inn ekstra støtte under gavlspringet slik vi har gjort på tegningene. (Det er også mulig forsteke konstruksjonen med en tilskjært kryssfinerplate.) I de fleste tilfeller vil ikke dette være nødvendig i et så lite bygg. Spikerplater er enkelt å bruke og sikrer at festet holder. Takgavlen bør gå 10 - 15 cm på utsiden av veggkonstruksjonen og kan være lurt å sage ut et hakk (garpehakk) før taksperrene festes godt oppå takbjelkene.


5. Undertak

Taket bygges av rupanel (21mm x 120mm eller 15x120 mm) som spikres med forsiden ned.  Spikre først den ene halvparten av taket og la rupanelen gå forbi mønet. Deretter spikres rupanel på andre halvpart av taket. La rupanelet stikke 10-15 cm utenfor de horisontale takbjelkene på begge gavlspringene. Helt ytterst skrur du fast trekantlekt som vist på tegning. Den vil sørge for at takpappen monteres riktig. 


6. Kledning

Kledningen vi har brukt på tegningen er liggende Dobbelfals ny. Det finnes mange typer kledningsprofiler, med eller uten industriell behandling. Vannbrett kan du kjøpe i byggevarehandel (45 x 75). Det brukes under og evt. over vinduer, slik at vannet føres bort fra vinduet og drypper ned på bakken. Med liggende kledning skal du montere vannbrettet og beslag før du setter opp kledningen. Tillpass vannbrett så det passer under vinduene.

Vi anbefaler at du følger vår kledningsguide slik at du monterer kledning og vannbrett korrekt.


7. Dører og vinduer

Sett på plass vinduer og dør. For at det skal være enkelt å montere et vindu, bør vinduskarmen være ca 30 mm mindre enn åpningen i veggen. Dette gjelder både i bredde og høyde.  Når mål på et vindu skal angis, er det karmens utvendige mål som gjelder (bredde x høyde). Her er det viktig å sjekke at alt står i lodd og benytte bunnfyll-lister, kiler og klosser til å få vinduene rett. Du må sikkert bruke noen spiker for å få karmene på plass, men det lønner seg å feste med skruer slik at det kan justeres underveis.

Inngangsdør alternativ 1

En enkel dør kan lages av stående fas- eller rupanel i 21 x 95 mm. På innsiden monteres to horisontale planker og en skråplank av 21 x 70 mm. En fals rundt dørkarmens innside kan lages av en list på 21 x 34 mm som spikres fast.

Inngangsdør alternativ 2

Lag en ramme og sett opp panelbord eller lim f.eks kryssfiner på begge sider. Rammen kan lages av konstruksjonsvirke i ønsket dimensjon og bør ha en diagonal støtte og aller helst et kryss slik at du har godt feste til å skru og lime. Karmen kan lages av 36 x 98 mm eller 36 x 70 mm med en lekt som døren slår imot (hvis du da ikke har utstyr til å lage en ordentlig fals).

Vinduer

Vinduer kan bestiles i alle størrelser og former, men hvis du ønsker å lage selv så kan enkle vinduer lages av plexiglass med en lekt på begge sider. Rammen monteres i åpningen og tettes med fugemasse eller skum. Sørg for å ha god avstand mellom vannbrett og endeved slik at du unngår vannfeller (dvs. reduserer risikoen for oppfukting og påfølgende skader). Til slutt fester du vindusomramningen.  


8. Inngangsparti

Start med å kappe opp og skru sammen to lengder på 1 355 mm av 48 x 98 mm slik at du har to stolper. Disse skrus godt fast i terrassegulvet eller i bjelkelaget hvis du ikke har lagt gulvet ennå. Taksperrene til inngangspartiet kan være litt vanskelig, men er du nøye med mål og kapping bør det gå fint. Med 100 cm mellomrom mellom stolpene blir takvinkelen 23 grader. 48 x 98 mm sages til på samme måte som punkt 4. Fest den fremste taksperren som vist på tegning. 

For å få støtte og feste der inngangspartiet møter taket kan du gjøre følgende: Bruk en planke eller snor som du sørger for at ligger i vater fra toppen av fremste takgavl for å finne øverste punkt på taket der takutstikket skal treffe og marker dette. Gjenta prosessen med de laveste punktene i takgavlen og marker disse. Nå kan du skru fast to lengder av 48 x 98 mm i vinkelen du har markert i taket.   


9. Undertak inngangsparti

Som i resten av taket bruker du også her rupanel (15 x 120 mm) som spikres med forsiden ned.  La rupanelet stikke 25-30 mm utenfor de horisontale takbjelkene på begge gavlspringene. Lengdene bør være lange nok til at de stikker 10-15 cm forbi stolpene . Helt ytterst skrur du fast trekantlekter.  


10. Takpapp

Takpapp (selvbyggerpapp) eller takshingelplater spikres på rupanelet med pappspiker. Sikre først vinkelen der inngangsparti møter hovedtaket og sørg for at den festes over trekantlektene. Her må du sjekke produsentens anvisning slik at du får et tett og holdbart tak. Husk at takpappen må gå forbi trekantlekten og rupanelet.

Sikre mønet med en ekstra remse eller møneplater.

Tips!

Du kan selvfølgelig også legge takstein på sløyfer og lekter dersom du ønsker det. Husk at da må vindskienes bredde (neste punkt) tilpasses dette.


11. Vindskier og vannbord

Sag til vindskier av bord, gjerne i to ulike dimensjoner (eks. 19 x 123 mm og 19 x 98 mm) Det blir penest om vindskiene legges i ”kryss” med overlapp. Sager du skjøten i en loddrett skjøt vil det sprike og bli stygt etter hvert som treet tørker.  Det er viktig å bruke lange nok bord og vente med kapping til slutt. Start med å feste vindskien i mønet og ved takfoten når du har kontrollert at vindskien er parallell med taket. Plasser motstøtende vindski ved å legge den midlertidig over den første. Slik kan du merke av nøyaktig hvor du skal kappe, dvs. langs underkant av første vindski.

Plasser en vindski på samme side som du monterte nr. 2 av de brede vindskiene slik at den dekker trekantlekt med takbelegg. Nå vil den første skjøten fra underliggende vindskier halveis dekkes og låses. Strek opp og kapp av utstikkende overskudd fra vindski 1 og 3 før du plasserer den siste. Kapp til vannbord av 21 x 95 mm eller 19 x 123 mm CU-impregnert terrassebord og monter disse oppå trekantlistene.

NB!

Pass på at takpappen dekker godt over toppen av trekantlekten.


12. Dekkbord

Tillpass eks. 19 x 123 mm brede bord slik at de dekker ytterkanten (endeveden) av taksperrene og skru fast i disse. 2 stk med lengde 2400 mm og 2 stk på 685 mm.


13. Hjørnekasser

Dersom du har liggende kledning vil hjørnekasser beskytte endeveden. Kapp opp 8 lengder av 19x98 mm og fest disse i kledningen. Husk å skråskjære bunnen og male den for å unngå råte.


14. Rekkverk

Her er rekkverket laget av 48 x 48 mm rekker og 22 mm x 73 mm Barokk kledning. Du kan du også fint benytte 21x95 terrassebord. Start med å kappe til de 5 vertikale stolpene av 48 x 48 mm i 28 cm lengde. Skru fast en lengde i veggen og en i stolpen i ønsket høyde. På tegning er det fra underkant av de vertikale stolpene 10 cm til terrassegulvet. Nå kan du kappe og feste de horisontale 48 x 48 mm. Mål lengde mellom vegg og stolpe og skru de fast i de to rekkverkstolpene du nettopp festet. Skru fast de 3 siste stolpene (likt mellomrom mellom hver) før du til slutt skrur kledningsbordet eller 21 x 95 mm terrassebord som topprekke.


15. Overflatebehandling

Nå gjenstår bare siste finish og valg av farge til ditt nye lekehus! Avhengig av om kledningen og materialene du har valgt er overflatebehandlet eller ikke må du nå ta valget om hvordan sluttresultatet skal bli.   


Se våre ulike kledningsbehandlinger her

Målsatte tegninger

Se lekestue med alle mål og materialberegning til hvert enkelt byggetrinn

NB! Vi har tatt alle mål ut av 3D-modell og det er viktig å ikke kappe opp først, men gå trinn for trinn - måle opp og justere underveis.

"NORGES BESTE BYGGEGUIDER"

Lars Gulbrandsen er vår Produksjef for byggtre. Lars har lang erfaring innen bygg-tekniske forskrifter, ulike byggemetoder og materialvalg innen tre. Erfaringen har han tatt med seg og utviklet flere av  "Norges beste byggeguider" for terrasse, uterom og fasader i tre.

Vi er på jakt etter prosjekter der det er bygget for eller med barn, og selvfølgelig i TRE. Alle kan søke - alle kan vinne!

Det er mange ting man må tenke på når man skal bygge terrasse eller en platting. I denne byggeguiden hjelper vi deg med planlegging, oppmåling, materialvalg og detaljerte beskrivelser av hele byggeprosessen fra fundament til ferdig terrasse.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish