Trapp med ferdige trappevanger

Fjerde del av denne guiden som omhandler montering av utegulv på finner du på Bygge uterom / Rekkverk

Den enkleste måten å bygge en trapp fra terrassen på er å benytte ferdige trappevanger. Disse fås kjøpt med forskjellige antall trinn og vil lage en trapp som har 17-18 cm opptrinn og inntrinn på 25 cm, litt avhengig av hvor de kjøpes. Det er viktig å kjøpe trappevanger som er Cu-impregnerte i kl. AB eller helst kl. A for best mulig holdbarhet. 

Litt avhengig av formålet med trappen må man tenke på bredden. En utetrapp som skal skal benyttes mye, eller hvis det er ut fra eks. en dør, bør bredden være minst 120 cm. Man trenger da 3 trappevanger for å få en solid trapp uten for mye svikt i trinnene. 

Ønsker man å starte med ett trinn rett ut fra terrassegulvet festes trappevangene med vinkelbeslag eller med tilpassede skruer bakfra rett på bjelkelaget.


Start med bestemme hvor bred trappen skal være og merk av. Lag deretter feste til spikerslag ved å montere bjelker på baksiden av bjelkelaget.

Fest deretter en bjelke i trappens lengde og fest den på på støttebordne med skruer.


Start med å måle opp hvor trappen vil treffe på bakken. Marker høyden på øverste trinn ned fra terrassen til toppen av trappevangene. Litt avhengig av hvordan underlaget på bakken er så må det her lages et godt og stabilt fundament som trappen hviler på. Er det jord så må det graves ute et område og en dybde som fylles med, duk, drenerende masse, isolasjonsplate, mer drenerende masse og avslutt med eks. betongheller som trappen skal stå på.

Se hvordan grave drenerende underslag på Klargjøring av fundament / Terrasse på bakkeplan

Dette er viktig å utføre nøye slik at teleforandringer i bakken ikke påvirker trappen og at trappevangene ikke kommer i kontakt med jord. 


Trappevangene festes i spikerslaget under bjelkelaget med et beslag eller skrus fast fra baksiden av spikerslaget med solide skruer. Avstanden mellom trappevangene bør ikke overskride anbefalt spennvidde. Vurder nå om rekkverket til trappen skal monteres før trinnene. Bruk Cu-impregnerte materialer i både trinne og til rekkverket for lengst mulig holdbarhet.

Ønsker man å starte med ett trinn rett ut fra terrassegulvet festes trappevangene med vinkelbeslag eller med tilpassede skruer bakfra rett på bjelkelaget.


For å redusere fuktopptak fra betonghellene til foten av trappevangene kan det være en fordel å feste eks. grunnmurspapp eller liknende under foten på trappevangene. Dette vil være med på å forlenge levetiden.


Trinnene må være av solide Cu-impregnerte materialer for å hindre svikt, og bruk minimum 28x120 mm terrassebord. Det er viktig å planlegge om man ønsker å ha et bord i forkant som dekker hullet mellom trinnene sett forfra før man monterer trinnene. Trinnene bør gå 10-15 mm ut for kanten på trappevangen eller dekkbordet i forkant. På sidene bør trinnene stikke ut med minst samme minst avstand eller ut til stolpe. Fest trinnene med solide skruer.  


Er trappen mer enn 50 cm høy er det krav at det skal være rekkverk med altanrekke (håndløper) på begge sider av trappen. Det er samme krav til rekkverket til trappen som til rekkverket på terrassen, slik at håndlisten på rekkverket skal være i høyde 90 cm over forkant på trinnene og avstanden innerst i trinnet må ikke lage en glippe på mer enn 10 cm i høyde. Bruk 48x98mm C24 som festes med gjennomgående bolter på sidene av vangene og bruk gjennomgående bolter eller franske treskruer.

Avstanden mellom stolpene må med bruk av 48x98 C24 ikke overstige 80 cm og høyden må tilpasses med tanke på at de skal skråkappes i toppen etter montering. Mål til skråen på spikerslagene (tverrliggerne) og fest disse med skruer i rekkverksstolpene i ønsket høyde. Mål opp høyden på rekkverksstolpene i samme vinkel som trappen med et rett bord eller krittsnor og kapp disse.


Monter så altanrekken og rekkverksbordene.

"NORGES BESTE BYGGEGUIDER"

Lars Gulbrandsen er vår Produksjef for byggtre. Lars har lang erfaring innen bygg-tekniske forskrifter, ulike byggemetoder og materialvalg innen tre. Erfaringen har han tatt med seg og utviklet flere av  "Norges beste byggeguider" for terrasse, uterom og fasader i tre.

Har du bygget ny terrasse, veranda eller en vinterhage? Kanskje har du snekret en pergola, eller et utekjøkken du er veldig fornøyd med? Da er UTEROMSPRISEN noe for deg. Vi på jakt etter inspirerende bruk av tre i uteromsprosjekter.

Se vår byggeguide for pergola. Å bygge en pergola er et overkommelig prosjekt for de aller fleste og kan tilpasses ulike mål tilpasset ditt uteområde.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish