SETTE OPP INNVENDIG PANEL

Steg for steg guide til deg som skal sette opp innvendig panel i tak eller på vegg. 

Panel kan monteres stående, liggende, på langs, på tvers, rett, skrått, som brystning eller i full høyde. Hva du velger er opp til deg og din smak.
Men det finnes visse tommelfinger-regler som er gode å ta med seg: Liggende panel på veggene virker dempende på takhøyden, samtidig som rommet virker bredere og lengre. Stående panel gir motsatt effekt, hvor taket virker høyere og rommet smalere.  

Les byggeguiden fra start til slutt, eller gå direkte dit du ønsker:


FØR DU STARTER


MONTERE STÅENDE PANEL


MONTERE LIGGENDE PANEL


MONTERE PANEL I HIMLING


HVORDAN VELGE RIKTIG PANEL FOR DITT HUS?

Valg av bruksområde, panelprofil og overflatebehandling er først og fremst et spørsmål om stil og smak.

Her kan du lese hva som skiller de ulike behandlingene av panel og hva du bør tenke på når du skal velge panel. Panel til innvendig bruk sorteres etter ulike kvaliteter som spesielt påvirkes av kvistmengden og det generelle kvistbildet. Kvistfrie paneler har tradisjonelt vært de mest eksklusive paneltypene, men i dag er det ofte overflatebehandlingen som påvirker produktet mest.

Velg riktig panel


VALG AV PANELPROFILER, KVALITETER OG BEHANDLINGER

Våre panelprofiler kommer i en rekke ulike kolleksjoner og andre overflatebehandlinger.

Se våre panelprofiler


LAGRING OG AKKLIMATISERING

Lagre

Panel skal lagres innendørs, i et tørt og helst mørkt rom og i den plastemballasjen den kommer i. Panelet skal lagres med minst 10 cm klaring fra gulvet. Dersom rommet er solrikt, må buntene dekkes til slik at solen ikke påvirker panelet ulikt. Panel skal ikke lagres ute eller i en fuktig garasje eller kjeller.

Akklimatisere

Før montering er det viktig at panelet får tid til å akklimatisere. Panel er et levende naturmateriale og vil helt naturlig krympe og svelle i takt med luftfuktigheten i rommet der den monteres. Det er derfor viktig å la panelet få ligge og stabilisere seg i det klimaet og det rommet det skal settes opp i. Da unngår du at bordene krummer og kryper mer enn det som er naturlig. Akklimatisering skal skje med buntemballasjen på. Pass på at panelet ligger rett og pent slik at bordene ikke får anledning til å bøye og vri seg under akklimatiseringen.

Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12% om høsten til ca. 6% om våren. Før montering bør panelet derfor være tørket /akklimatisert til en fuktighetsgrad på ca 12% i treet. Den ideelle trefuktigheten ved oppsetting er derfor ca. 12 % når vi ser det ut fra boligklimaet. Bruk av så tørr trefuktighet forutsetter imidlertid at relativ fuktighet i bygget er ca. 65 % før panelen settes opp. Det optimale er om panelet får hvile minimum 1 uke i romtemperatur på 20 grader. Normalt leveres ubehandlet panel med en fuktighetsgrad på 14-16% og overflatebehandlet panel 12-14% ut fra våre lagre. Det anbefales at panelet monteres så raskt som mulig etter at buntene på panelet er åpnet.

OBS! Dersom bygget har mekanisk ventilasjonsanlegg, kan det være for lav luftfuktighet for å akklimatisere trepanelet riktig. Vi anbefaler at det gjøres fuktighetsmålinger og kontroll i slike rom.

Kontrollere

Kontroll av materialkvaliteten må gjøres før panelet settes opp, ellers mister man klageretten. Merk at kvalitetskravene i SN/TS 3186 gir et visst slingringsmonn.

Sortere

Husk å sortere bordene før du monterer dem, slik at trekvaliteten og uttrykket blir jevn på vegg eller i tak. Bord med avvikende uttrykk kappes for bruk over og under vinduer og dører. Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle veggbredden.


ANBEFALT VERKTØY OG UTSTYR

Materialliste til oppsett av panel:     

  • Innvendig panel    
  • Lekter til spikerslag    

Manuell spikring  

Dykkertpistol

12 mm panel 17x040 mm dykkert   

Minimum 16x040 mm dykkert   

14 mm panel 20x40/50 mm dykkert  

 

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV PANEL

En veggflate som er 4 m lang og 2,4 m høy skal kles med panel som er 95 mm bred. Arealet som skal kles blir 4 x 2,4 = 9,6 m. Her er ikke kapp medberegnet siden det kan variere. Det er vanlig å regne med at 7-10% går med i kapping. I følge tabellen over vil det gå med 11,8 lm panel pr. m² vegg når panelbredden er 95 mm. I alt vil det da gå med 11, 8 x 9,6 = 113,2 lm til denne veggen. Husk å legge til minimum 10% på materialmengden til kapp og tilpasning.

Bredde i mm

Løpemeter per m²

70

16,8

95

11,8

120

9,1

145

7,4

170

6,3

195

5,4

NB!
Ved bruk av overflatebehandlede paneler er det viktig å bestille nok materialer med en gang da det kan være nyanseforskjeller på produksjonsseriene.


MONTERE

Bergene Holm AS står ikke ansvarlig for prosjektering eller bruk av varen. På et generelt grunnlag skal panelet monteres iht til SINTEF Communitys Byggdetaljer 543.101. Særlig viktige momenter er:

  • Grunnregelen er spikerlengde 3 x paneltykkelsen.
  • Paneler bredere enn 100 mm, må alltid festes to steder med riktig festemiddel per spikerslag. Ca. 2 cm inn fra siden på hvert bord.
  • På brede paneler, som for eksempel 21x195, bør det brukes 40 mm gulv/monteringsskruer i stedet for spiker/dykkert.
  • Ved skjult spikring, følg retningslinjer i henhold til SINTEF Communitys Byggdetaljer 543.101.
  • Ved montering av beiset, lasert og malt panel, er det viktig å sprette flere bunter og blande lengdene på vegg. Absorberingsevnen til bordene vil variere utfra treets oppvekstsvilkår, hvor i trestokken det er hentet fra og bordets bredde

MONTERE STÅENDE PANEL 


SPIKERSLAG OG LEKTER

For stående panel monteres panelet på liggende spikerslag med senteravstand opp til 90 cm for bord med 14 mm tykkelse. Er tykkelsen 12 mm skal senteravstand på spikerslagene være 60 cm.

Skal bordene monteres liggende, kan det spikres rett på stenderverket med vanlig senteravstand på 60 cm. Alle skjøter skal være understøttet av stendere eller spikerslag. Bruk lekter med dimensjon på minst 23 x 48 mm. Det er mest vanlig å bruke dimensjonen 30 x 48 mm. I vegger der man ikke kan spikre, feks. mur, må spikerslagene festes med skruer og / eller ekspanderende plugger.


MÅL OPP VEGGEN

Før du begynner, bør du måle opp veggen nøyaktig, slik at du kan beregne den beste fordelingen ut fra bordenes dekningsmål. Bredden på hjørnebord bør være mest mulig lik i begge hjørnene på samme vegg. Mål høyden og lengden tre steder (begynnelsen, midt på og slutten) på veggen. Utifra dette beregner vi hvor mange høyder vi trenger hvis det første og siste bord skal ha samme bredde. Del bredden på veggen med panelets synlige bredde. Her er veggen 250 cm bred og panelets synlige bredde er 11 cm, og da får vi 21,7 høyder. Det vil si 21 høyder og to høyder som er 0,85 av panelets bredde, det vil si 8,5 cm.         

Veggens bredde delt på panelens synlige bredde gir antall høyder. Prøv å unngå at den profilerte delen av bordene, eller en underligger, kommer inn mot et hjørne.


MÅL OG TILPASS SPIKERSLAG

Kontroller at veggen er rett både horisontalt og vertikalt, ved f.eks. å bruke en rettholt eller et langt vater. Spikerslag som står for langt inn, justeres med strimler av papp e.l. som festes med pappstift. En enkelt stender eller et spikerslag som stikker for langt ut, er det enklest å høvle ned. 


HJØRNEKASSE OG VATRING

Start alltid montering i et hjørne. Settes panelet opp ut fra et innvendig hjørne, begynn med utgangspunkt i en ferdig spikret hjørnekasse. Dersom du må bore ut for elektriske installasjonsbokser, og hullet overlapper to panelbord, må du holde bordene sammen og bore begge bordene samtidig. Ofte må bordene i slike tilfeller monteres samtidig også.  Løft bordene klar av gulvet, slik at gulvet og panelet kan bevege seg fritt. Pass også på å ha litt klaring til tak og takpanel. Ved behov for å skjøte lengder så må disse limes.  

TIPS: For å unngå hammermerker på det nye, flotte panelet kan du bruke en bit av panelet som slagkloss ved sammenføyning.  Pass på at spikrene plasseres på rett linje (bruk vateret og mål opp).


SLIK BYGGER DU HJØRNEKASSER

A) Kutt opp hjørnebordene
Splitt to bord som skal bli hjørnekassen.

C) Mål
Bruk vinkelmåler til å sjekke at vinkelen på hjørnekassen er riktig.

B) Lim
Bruk trelim på kanten av bordet. Husk å tørke av overflødig lim.

D) Sett sammen
Spikre de to bordene sammen til et hjørne. Dermed har du utgangspunkt for begge tilstøtende vegger. Bruk samme metode ved neste hjørne.


PÅSETTING AV PANELBORD

Begynn med å føye bordene sammen nederst og press dem sammen gradvis oppover til de sitter sammen. Bruk eventuelt en panelkloss og hammer og slå forsiktig bordene sammen. Husk å sjekke at bordene sitter godt sammen og er i vater før du slår inn spiker. Panelbordene bør «gå opp» sånn noenlunde på veggen, slik at du ikke begynner med et bord i full bredde, og avslutter med en smal flis. Stående panel bør helst ikke endeskjøtes.


KONTROLLSJEKK

Vær påpasselig med jevnlig å bruke vateret for å kontrollere at panel er i vater. En liten skjevhet kan bli betydelig større på slutten av veggen.


SMILENDE PANEL

Vi anbefaler å montere panel smilende, det vil si at kvistene (bartene) skal peke oppover og ikke nedover. Da har man montert bordene slik at toppen av treet er mot taket.

Når alle kvistene er montert smilende får veggen et mer "lystbetont helhetsinntrykk”.


AVSLUTNING MED HJØRNEKASSE

Et innvendig hjørne avsluttes enten mot hjørnelist eller mot innvendig hjørnekasse. Her viser vi to løsninger som gir et pent resultat.


AVSLUTNINGER MOT YTRE HJØRNER

Et utvendig hjørne avsluttes med en vinkellist eller en utvendig hjørnekasse.


SPIKRING

NB! På bildet vises panelbord med bredde 95 mm (som kan monteres med skjult spiker siden den er smalere enn 100 mm).

Vanligvis spikrer man panel og lister med spiker med firkantprofil og forsenket hode, såkalt dykkert. Den brukes når spikerhullene skal skjules eller senkes ned i treverket. Grunnregelen er spikerlengde 3 x paneltykkelsen. For å få spikerradene så rette som mulig, kan det være lurt å bruke en snor. Resultatet blir penest dersom spikerplasseringen er mest mulig lik. Noen ønsker å skjule spiker ved å skyte spikeren i fjæra. Dette krever litt presisjon fra den som skal sette opp panelet, men resultatet er spikerfri panel. Dog anbefaler vi dette kun på bord som er smalere enn 100 mm.

Panel med bredde 100 mm eller mer bør alltid festes med to spiker per spikerslag. Ca 2 cm inn fra siden på hvert bord.

Slå bordene tett sammen med en profilert slagkloss, slik at not og fjær ikke skades. (Tips: Små hammermerker blir mindre ved å fukte trevirket rundt merket.)


13. Riktig listverk er kronen på verket!

En riktig karmlist rammer inn og fremhever dører og vinduers særpreg. Gulvlister skjuler og forskjønner overgangen mellom vegg og gulv. Ønsker man å fremheve et flott tak kan man sette sammen flere taklister for å oppnå en bred, dekorativ “takramme”.  Mange av våre profiler har matchende fot-, karm- og taklist og leveres i en rekke ulike dimensjoner. Vi produserer også ferdige dørsett og foringssett, ubehandlet og hvitmalt. For å forenkle valget og sikre en gjennomført stil, har vi delt inn utvalget vårt i en rekke serier, og vi har tilhørende listverk og utforinger til alle våre standardfarger på panel.


SETTE OPP PANEL PÅ FAST UNDERLAG

Det å montere panelet direkte på fast underlag, som finér- og sponplater, forutsetter at grunnlaget er rett og har tykkelse nok til å få festet bordene. Spikerslag er ikke nødvendig når underlaget er plywood, sponplater eller vanlig treverk.  Det er uansett viktig å sjekke at festemiddelet holder i underlaget. Ved underlag av betong, spør din byggevarehandel om råd og les bruksanvisningen nøye. Pass også på at grunnlaget er tørt og rett.       


MONTERE LIGGENDE PANEL


DEKNINGSMÅL FOR LIGGENDE PANEL

Mål vegghøyden og beregn bredden på det øverste bordet. Husk å ta hensyn til taklisten.


FØRSTE PANELBORD

Begynn med å vatre opp det første bordet. Liggende panel settes vanligvis opp nedenfra med fjæra på bordene opp. Sjekk takhøyden og kontroller mot dekningsmålet (netto panelbredde) om taklista vil havne midt i profilen på det siste bordet. I så fall skjærer du litt av bredden på det første bordet.


Å LEGGE PÅ RAD

Kontroller høydene til taket fortløpende, og gjør eventuelt mindre korreksjoner underveis. Høydene på de ulike veggene skal samsvare med hverandre, her er en laservater et godt hjelpemiddel. Bordene bør legges rundt hele rommet før neste rad legges på. Dette gjøres for hele tiden å ha kontroll på at profilen på panelet alltid er lik og treffer hverandre i hjørnene.


SKJØTING AV PANELBORD 

Når du skal skjøte to bord, skal skjøtene limes. Det anbefales å skjøte bordene på spikerslag, men er ikke nødvendig på 14 mm panelbord. Det bør være mest mulig likt utseende på bord som skjøtes. Spesielt ved bruk av våre kolleksjonspaneler og beiset panel er det viktig å sjekke at bord som skal skjøtes harmonerer. Ved skjøting av flere bord over hverandre er det viktig at skjøtene ikke settes rett over hverandre. Tommelfingerregelen er at det skal være minst to bord uten skjøting med mellomrom før man legger til en ny skjøt på samme spikerslag.


AVSLUTNING MOT TAK

Ved avslutning mot taket er det sannsynlig at det siste bordet må splittes. Hvis taket er skjevt bør kuttingen tilpasses avstanden til taket. Om det blir glipe når det siste bordet vippes på plass, brukes en taklist for å få en pen overgang mellom vegg og tak.


HJØRNELØSNING

Her er det flere muligheter. Hjørnene må planlegges nøye for å få et pent resultat. Sikrest er det å bruke en dekklist i alle hjørner, men det er kanskje penere å avslutte ved å sette panelet mot en vertikal list.


MONTERE PANEL I HIMLING


UNDERLAG PÅ TAK

Bjelker eller spikerslag med 60 cm avstand er passende underlag. Består taket av tre eller treplater, kan panelet som regel spikres direkte på plass. Panel i tak festes på samme måte som på vegg.


MÅL TAKET

Mål bredden på taket i begge ender. Ta gjerne et kontrollmål på midten også. Ta løpende kontrollmål for å sikre at man kommer ut så likt som mulig mot slutten.


SKJØTING AV TAKPANEL 

Himlingsbord som skjøtes skal limes i endene. NB: Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle vegg- eller takbredden! De vil da kunne gå helt fra hverandre når de tørker.


MØNSTER PÅ SKJØTING

Tommelfingerregelen er at det skal være minst to bord uten skjøting med mellomrom før man legger til en ny skjøt på samme spikerslag.


HUSK Å SØKE INTERIØRPRISEN  

Skal du pusse opp barnerommet? Har du brukt panel i stuen eller på soverommet? Bytter du ut listverket i hele huset?  Vi er på jakt etter innvendige rom med gjennomført bruk av trepanel og listverk som harmonerer med husets øvrige stil. Helhetlig bruk av listverk til gulv, tak, dører og vinduer, eventuelt annet interiør.

Les mer om Interiørprisen her

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish