Slik gjør du det - montere panel inne

Bilde av panel i ulike hus

BYGGEGUIDE

Steg for steg guide til deg som skal sette opp innvendig panel i tak eller på vegg. 

Panel kan monteres stående, liggende, på langs, på tvers, rett, skrått, som brystning eller i full høyde. Hva du velger er opp til deg og din smak.
Men det finnes visse tommelfinger-regler som er gode å ta med seg: Liggende panel på veggene virker dempende på takhøyden, samtidig som rommet virker bredere og lengre. Stående panel gir motsatt effekt.  

Les byggeguiden fra start til slutt, eller gå direkte dit du ønsker:


FØR DU STARTER


MONTERE STÅENDE PANEL


MONTERE LIGGENDE PANEL


MONTERE PANEL I HIMLING

PANEL I VÅTROM


Hvordan velge riktig panel for ditt hus? 

Valg av bruksområde, paneltype og overflatebehandling er først og fremst et spørsmål om stil og smak. Men noen tips kan likevel være nyttige å ta med seg: 
Generelt 12 mm panel blir normalt benyttet til tak (himlinger) eller på vegg i boder og lignende. Ved rehabilitering kan 12 mm brukes utenpå eksisterende vegg, både som brystning og i full høyde. 14 mm eller tykkere anbefales med montering direkte på stendere/spikerslag.  


Lagring og akklimatisering

For et best mulig resultat er det viktig å lagre materialene på en ordentlig måte før oppsetting. Skal innvendig panel mellomlagres ute på byggeplass, er det viktig at det lagres tørt. Ikke legg panelet utendørs, i en fuktig garasje e.l. Lagre panelene i tett plastemballasje. Lagres panelene i et solrikt rom, er det smart å dekke dem til, ellers vil panelene mørkne der sola kommer til.

Før montering er det viktig at panelene får tid til å akklimatisere seg. Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. Innvendig panel, som er et levende naturmateriale, vil helt naturlig krympe og svelle i takt med luftfuktigheten. Det er derfor viktig å la panelet få ligge og stabilisere seg i det klimaet og det rommet det skal settes opp i. Da unngår du at bordene krummer og kryper mer enn det som er naturlig. Akklimatisering skjer med plasten på, eller at bordene ligger under press. Pass på at panelet ligger rett og pent slik at bordene ikke får anledning til å bøye og vri seg under akklimatiseringen. Panel bør ligge til akklimatisering i 3-4 døgn. Har du god tid, la det gjerne ligge en uke eller mer.

Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren.   

Før montering bør panelet derfor være tørket (akklimatisert) til en fuktighetsgrad på ca. 12 %. Husk at tre alltid vil krympe og kuve vinterstid når fuktighetsnivået er på det laveste, men dette justerer seg tilbake når luftfuktigheten øker. Relativ luftfuktighet vinterstid er 30-40 %. Panel bør ikke ha særlig lavere fuktinnhold enn 11-12% ved oppsetting, ellers vil det utvide seg så mye om høsten at det kan skades i not og fjær, eventuelt bule ut på veggen. Tre er et naturlig og kraftfullt materiale!  Hvis ikke annet er avtalt, leveres innvendig panel normalt med en fuktighetsgrad på 16-18 %. Dette gjelder også panel som leveres i krympeplast med 6-8 bord per pakke. Overflatebehandlet panel leveres med fuktighetsgrad på 12-14 %.


Anbefalt verktøy og utstyr 

Materialliste til oppsett av panel:     

  • Innvendig panel    
  • Lekter til spikerslag    

Alt. 1 Manuell spikring   

  • 12 mm panel 17x040 mm dykkert    
  • 14 mm panel 20x40/50 mm dykkert   

Alt. 2 Dykkertpistol

  • minimum 16x040 mm dykkert    

Alt. 3 festing uten spiker

  • Panelklips    
  • Trelim 

Eksempel på beregning av panel:

En veggflate som er 4 m lang og 2,4 m høy skal kles med panel som er 95 mm bred. Arealet som skal kles blir 4 x 2,4 = 9,6 m².

Bredde i mm

Løpemeter per m²

70

16,8

95

11,8

120

9,1

145

7,4

170

6,3

195

5,4

Her er ikke kapp medberegnet siden det kan variere. Det er vanlig å regne med at 7-10% går med i kapping. I følge tabellen over vil det gå med 11,8 lm panel pr. m² vegg når panelbredden er 95 mm.    
I alt vil det da gå med 11, 8 x 9,6 = 113,2 lm til denne veggen. Husk å legge til minimum 10% på materialmengden til kapp og tilpasning.

NB!
Ved bruk av overflatebehandlede paneler er det viktig å bestille nok materialer med en gang da det kan være nyanseforskjeller på produksjonsseriene.


MONTERE STÅENDE PANEL 


1. Spikerslag og lekter 

For stående panel monteres panelet på liggende spikerslag med senteravstand opp til 90 cm for bord med 14 mm tykkelse. Er tykkelsen 12 mm skal senteravstand på spikerslagene være 60 cm.
Skal bordene monteres liggende, kan det spikres rett på stenderverket med vanlig senteravstand på 60 cm. Alle skjøter skal være understøttet av stendere eller spikerslag.
Bruk lekter med dimensjon på minst 23 x 48 mm. Det er mest vanlig å bruke dimensjonen 30 x 48 mm. I vegger der man ikke kan spikre, må spikerslagene festes med skruer og / eller ekspanderende plugger.


2. Mål opp veggen 

Før du begynner, bør veggen måles opp nøyaktig slik at du kan beregne den beste fordelingen utfra bordenes dekningsmål. Bredden på hjørnebord bør være mest mulig lik. Mål høyden og lengden tre steder (start midt og slutten) på veggen. Utifra dette beregner vi hvor mange høyder vi trenger hvis det første og siste bord skal ha samme lengder.  Del bredden på veggen med panelets synlige bredde. Her er veggen 250 cm bred og panelets synlige bredde er 11 cm, og da får vi 21,7 høyder. Det vil si 21 høyder og to høyder som er 0,85 av panelets bredde, det vil si 8,5 cm.         

Veggens bredde delt på panelens synlige bredde gir antall høyder. Prøv å unngå at den profilerte delen av bordene, eller en underligger, kommer inn mot et hjørne.


3. Mål og tilpass spikerslag

Kontroller at veggen er plan og ikke svinger ut/inn mer enn noen millimeter. Bruk et langt rettholt og legg det i flere retninger. Spikerslag som står for langt inn, justeres med strimler av papp e.l. som festes med pappstift. En enkelt stender eller et spikerslag som stikker for langt ut, er det enklest å høvle ned. Når underlaget er i orden, spikerslagene på plass og materialene tørket på stedet, er det bare å gå i gang.


4. Hjørnekasse og vatring 

Start alltid montering i et hjørne. Har du et utvendig hjørne, begynn gjerne der. Settes panelet opp ut fra et innvendig hjørne, begynn med utgangspunkt i en ferdig spikret hjørnekasse. Ved skjæring av panel med sirkelsag, spesielt på langs, lønner det seg å legge sagen mot panelets bakside. Da får du penest snitt. Dersom du må bore ut for elektriske installasjonsbokser, og hullet overlapper to panelbord, må du holde bordene sammen og bore begge bordene samtidig. Ofte må bordene i slike tilfeller monteres samtidig også.  Løft bordene klar av gulvet, slik at gulvet og panelet kan bevege seg fritt. Pass også på å ha litt klaring til tak og takpanel.  Ved behov for å skjøte lengder så må disse limes. 

TIPS: For å unngå hammermerker på det nye, flotte panelet kan du bruke en bit av panelet som slagkloss ved sammenføyning.  Pass på at spikrene plasseres på rett linje (bruk vateret og mål opp).


5. Slik bygger du hjørnekasse  

A) Kutt opp hjørnebordene

Skjær av not og evt. profilering på to bord og mål opp, slik at du er sikker på å komme riktig ut i forhold til vinduer og dører. Husk nødvendig klaring til gulv og tak. Pass på at du får fjæren ut fra hjørnet. Det letter arbeidet om innvendige hjørner avrundes på baksiden før de blir montert. 

B) Lim

Bruk trelim på kanten av bordet. Husk å tørke av overflødig lim. 

C) Mål

Bruk vinkelmåler til å sjekke at vinklen på hjørnekassen er riktig. 

D) Sett sammen

Spikre de to bordene sammen til et hjørne. Dermed har du utgangspunkt for begge tilstøtende vegger. Bruk samme metode ved neste hjørne.


6. Påsetting av panelbord 

Begynn med å føye bordene sammen nederst og press dem sammen gradvis oppover til de sitter sammen. Bruk eventuelt en panelkloss og hammer og slå forsiktig bordene sammen. Husk å sjekke at bordene sitter godt sammen og er i vater før du slår inn spiker. Panelbordene bør «gå opp» sånn noenlunde på veggen, slik at du ikke begynner med et bord i full bredde, og avslutter med en smal flis. Stående panel bør helst ikke endeskjøtes.


7. Kontrollsjekk 

Vær påpasselig med å jevnlig bruke vateret for å kontrollere at panel er i vater. En liten skjevhet kan bli betydelig større på slutten av veggen.


8. Smilende panel

Vi anbefaler å montere panel smilende, det vil si at kvistene (bartene) skal peke oppover og ikke nedover. Da har man montert bordene slik at toppen av treet er mot taket.

Når alle kvistene er montert smilende får veggen et mer "lystbetont helhetsinntrykk”.


9. Avslutning mot hjørne med hjørnekasse 

Et innvendig hjørne avsluttes enten mot hjørnelist eller mot innvendig hjørnekasse. Her viser vi to løsninger som gir et pent resultat.


10. Avslutning mot ytre hjørner

Et utvendig hjørne avsluttes med en vinkellist eller en utvendig hjørnekasse.


11. Spikring 

Vanligvis spikrer man panel og lister med spiker med firkantprofil og forsenket hode, såkalt dykkert. Den brukes når spikerhullene skal skjules eller senkes ned i treverket. Grunnregelen er spikerlengde 3 x paneltykkelsen. For å få spikerradene så rette som mulig, kan det være lurt å bruke en snor. Resultatet blir penest dersom spikerplasseringen er mest mulig lik. Noen ønsker å skjule spiker ved å skyte spikeren i fjæra. Dette krever litt presisjon fra den som skal sette opp panelet, men resultatet er spikerfri panel. Dog anbefaler vi dette kun på bord som er smalere enn 100 mm. Panel med bredde 100 mm eller mer bør alltid festes med to spiker per spikerslag.

Slå bordene tett sammen med en profilert slagkloss, slik at not og fjær ikke skades. Spikre ca. 2 cm inn fra siden på hvert bord og dor gjerne inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker. (Tips: Små hammermerker blir mindre ved å fukte trevirket rundt merket.)


12. Sette opp panel rundt dører og vinduer 

Når du kommer til dør eller vindu. Mål opp slik at du skjærer bort en åpning til dør/vindu. For å lage hull til stikkontakter bruk en hullbor. Hvis stikkontakten kommer mellom to panelbord. Sett disse to bordene sammen, mål opp hvor stikkontakten kommer og bruk hullbor for å skjære ut åpningen.


13. Riktig listverk er kronen på verket!

En riktig karmlist rammer inn og fremhever dører og vinduers særpreg. Gulvlister skjuler og forskjønner overgangen mellom vegg og gulv. Ønsker man å fremheve et flott tak kan man sette sammen flere taklister for å oppnå en bred, dekorativ “takramme”.  Mange av våre profiler har matchende fot-, karm- og taklist og leveres i en rekke ulike dimensjoner. Vi produserer også ferdige dørsett og foringssett, ubehandlet og hvitmalt. For å forenkle valget og sikre en gjennomført stil, har vi delt inn utvalget vårt i en rekke serier.  I denne guiden har vi brukt den elegante listverkserien Moderne Barokk, en serie som passer i stilrene miljøer. Barokk har en diskret bøy (staff) i sin profil og gir assosiasjoner til den tidstypiske kledningen Barokk.


14. Sette opp panel på fast underlag 

Det å montere panelet direkte på fast underlag, som finér- og sponplater, forutsetter at grunnlaget er rett og har tykkelse nok til å få festet bordene. Spikerslag er ikke nødvendig når underlaget er plywood,sponplater eller vanlig treverk.  Det er uansett viktig å sjekke at festemiddelet holder i underlaget.  Betong //  Spør din byggevarehandel om råd og les bruksanvisningen nøye. Pass også på at grunnlaget er tørt og rett. Anbefalt alternativ til lim er montering av spikerslag.      


MONTERE LIGGENDE PANEL  


1. Dekningsmål for liggende panel  

Liggende panel er vanligvis mest arbeidskrevende med hensyn til lengdetilpasning og nøyaktig kapping. Spesielt må tilpasningen i hjørnene være presis for å få et godt resultat.  Mål vegghøyden og beregn bredden på det øverste bordet og ta hensynt til taklisten.


2. Første panelbord  

Begynn med å vatre opp det første bordet. Liggende panel settes vanligvis opp nedenfra med fjæra på bordene opp. Sjekk takhøyden og kontroller mot dekningsmålet (netto panelbredde) om taklista vil havne midt i profilen på det siste bordet. I så fall skjærer du litt av bredden på det første bordet, eller løfter det noe opp fra gulvet.


3. Å legge på rad

Kontroller høydene til taket fortløpende, og gjør eventuelt mindre korreksjoner underveis. Høydene på de ulike veggene skal samsvare med hverandre, her er en laservater et godt hjelpemiddel. Bordene bør legges rundt hele rommet før neste rad legges på. Dette gjøres for å hele tiden ha kontroll på at profilen på panelet alltid er lik og treffer hverandre i hjørnene.


4. Skjøting av panelbord  

Når du skal skjøte to bord bør skjøtene limes. Det anbefales å skjøte bordene på spikerslag men er ikke nødvendig på 14 mm panelbord.  Det bør være mest mulig likt utseende på bord som skjøtes. Spesielt ved bruk av våre kolleksjonspaneler og beiset panel er det viktig å sjekke at bord som skal skjøtes harmonerer. Ved skjøting av flere bord over hverandre er det viktig at skjøtene ikke settes rett over hverandre.


5. Avslutning mot tak

Ved avslutning mot taket er det sannsynlig at det siste bordet må splittes. Hvis taket er skjevt bør kuttingen tilpasses avstanden til taket. Det vil naturlig bli en glipe (som taklisten skjuler) når det siste bordet skal vippes på plass.


6. Hjørneløsning

Her er det flere muligheter. Hjørnene må planlegges nøye for å få et pent resultat. Sikrest er det å bruke en dekklist i alle hjørner, men det er kanskje penere å avslutte ved å sette panelet mot en vertikal list.


MONTERE PANEL I HIMLING


1. Start med taket

Ønsker man å ha panel både i taket og på veggene, bør takpanelet monteres først. Bjelker eller spikerslag med 60 cm avstand er passende underlag. Består taket av tre eller treplater, kan panelet som regel spikres direkte på plass. Monteres panelbordene på lekter, blir det plass til skjult elektrisk anlegg over bak panelet. Panel i tak festes på samme måte som på vegg. Husk at det skal være klaring på min. 5 mm til vegg.


2. Mål taket

Mål bredden på taket i begge ender. Ta gjerne et kontrollmål på midten også. Hvis det er store breddeavvik, kan det være nyttig å kileskjære det første bordet. I mange tilfeller lønner det seg også å ta noe av bredden på det første bordet, for å unngå at taklista på motsatt side skal havne midt i profilen.  Ta løpende kontrollmål. Not og fjær gir rom for mindre korreksjoner underveis.   


3. Skjøting av takpanel  

Himlingsbord som må skjøtes, bør være endepløyd og limes i endene. Dermed unngår du synlige, åpne endefuger etter uttørking. Bordene som skjøtes, bør ha samme årringsretning og en overflate som er mest mulig lik.  NB: Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle vegg- eller takbredden! De vil da kunne gå helt fra hverandre når de tørker.


4. Spikring 

Panel med bredde 100 mm eller mer må alltid spikres med 2 spiker. Smalere paneler kan spikres med 1 spiker skrått inn på fjærsiden av bordet.  Vi har innvendig panel som er spesielt egnet for skjult spikring. Vår kvistfrie panel i sløydkvalitet er tykkere (16 mm) og har en lengre fjær/dypere not slik at man skal kunne spikre eller feste maskin kramper skjult. Vil du benytte krampepistol er det viktig at du først tester på en testbit for å se at treverket ikke sprekker. Med forborring så kan også 3,5 mm skruer benyttes. Det er uansett viktig å vise varsomhet når panel monteres med skjult innfesting. Selv på det tykkere sløydpanelet er øvre del/front av nota relativt tynn og sårbar.


5. Skal du sette opp panel i større rom

Ved paneling av himling i litt større rom er det en stor fordel å arbeide to sammen. Ellers kan det være vanskelig å holde bordene i posisjon og å drive dem sammen samtidig. Hvis du skulle være alene så er det noen enkle løsninger under som kan hjelpe deg.

Tregaffel

Hvis du er alene om å sette opp takpanel i hele lengder, kan du lage deg en “tregaffel” som du trer inn over det panelbordet som skal settes opp og f.eks. de to siste som er satt inn. På den måten henger bordet fast, og du kan arbeide forholdsvis fritt. Gaffelen lager du av to bord og en mellomleggskloss. Metoden kan bare brukes der det er klaring mellom tak og panel.   

Dauman

Hvis gaffelmetoden ikke kan brukes, kan du lage en “daumann” av f.eks. 48 x 48 mm lekter satt sammen til en lang T. Legg bordene på tverliggende, og sett “daumannen” i spenn mellom gulv og tak.


6. Mønster på skjøting

Når du skal skjøte er det viktig å tenke på hvordan skjøtene bør plasseres. Det bør være minst tre panelbord før samme spikerslag brukes igjen.


Panel i våtrom

Vi anbefaler ikke å bruke trepanel slik at det utsettes direkte for vannsprut. Forøvrig kan man bruke panel i baderom, forutsatt vanlig god lufting. I alle rom der panelet kan bli utsatt for vann, f.eks i bad, må man sørge for god luftning/ventilering bak panelet. Panelet skal avsluttes minst 10 cm over ferdig  gulv, og det skal gå litt inn over gulvet. Husk å overflatebehandle endeveden.    Vi anbefaler ellers at du sjekker byggeforskrifter og følger reglene i våtromsnormen når du skal bygge bad.    Vi håper denne guiden har vært til nytte for deg!


HUSK Å SØKE INTERIØRPRISEN  

Skal du pusse opp barnerommet? Har du brukt panel i stuen eller på soverommet? Bytter du ut listverket i hele huset?  Vi er på jakt etter innvendige rom med gjennomført bruk av trepanel og listverk som harmonerer med husets øvrige stil. Helhetlig bruk av listverk til gulv, tak, dører og vinduer, eventuelt annet interiør. 7. BLI INSPIRERT PÅ VÅR BYGGEBLOGG!   Har du besøkt bloggen vår? Vi påberoper oss å ha “Norges mest omfattende og inspirerende byggeblogg”. Nettopp fordi bloggen består av de mest inspirerende søknadene til Inspirasjonsprisen.  I motsetning til de fleste interiør- og byggeblogger, finner du faktisk flere hundre byggeprosjekter på samme blogg.

"NORGES BESTE BYGGEGUIDER"

Lars Gulbrandsen er vår Produksjef for byggtre. Lars har lang erfaring innen bygg-tekniske forskrifter, ulike byggemetoder og materialvalg innen tre. Erfaringen har han tatt med seg og utviklet flere av  "Norges beste byggeguider" for terrasse, uterom og fasader i tre.

Har du du satt opp panel i stuen eller på soverommet? Byttet ut listverket i hele huset? Kanskje har du brukt panel eller listverk på en annerledes og spennende måte? Da er INTERIØRPRISEN noe for deg. Vi er på jakt etter gjennomført og kreativ bruk av tre, i alle typer private hus og hjem.

En byggeguide for deg som skal skifte eller sette opp ny kledning. I denne byggeguiden får du en detaljert beskrivelse av hvordan du kan montere både liggende og stående kledning.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish