BLI EKSPERT PÅ KLEDNING

Treslag, overflatebehandling, montering og etterbehandling. Det er mye kunnskap som ligger til grunn for å få en kledning med lang levetid. 

Holdbart materiale

Fra gammelt av var furu rik på kjerneved regnet som det beste kledningsmaterialet i de fleste områder i Norge.

Gran og til dels osp ble benyttet der det var liten tilgang på furuvirke. Etter siste verdenskrig har gran overtatt som det mest brukte treslaget til kledninger i Norge.
Det viktigste kriteriet for at et treslag skal egne seg som kledning, er at det er råtebestandig. Dette henger som regel direkte sammen med treslagets evne til å ta opp fuktighet ved væreksponering.

I noen treslag, bl.a. kjerneved av furu, finnes det naturlige stoffer som gir en viss beskyttelse mot råte og soppangrep, samt at kjerneveden tar opp lite fuktighet. Furu som kledningsråstoff blir idag hovedsakelig brukt til impregnert kledning.
Gran har gode fuktavvisende evner både i kjerne og yteved.

Det beste er tettvokst ved med stående årringer. Ekstremt hurtigvokst gran kan få høyt fuktopptak.


Lagring

Vi pakker og leverer materialene til byggevarehandelen. Når du kjøper kledning, vil butikken normalt sørge for at transport og utlevering av materialene dine skjer på en skånsom måte.

Tørt og luftig

Det er viktig at du har gjort klar en plass hvor pakkene kan losses trygt. 

Ta hensyn til at kledningsbord som skal lagres på byggeplass eller hjemme bør plasseres på et plant underlag, på et sted der du unngår skade og fuktighet.


Før du monterer kledning

VIKTIG:
Kledningsbord må ikke monteres nærmere enn 30 cm fra jord eller plen.

Det er nøye sammenheng mellom hvor mye du vil vise frem av trevirket, og hvor lange vedlikeholdsintervaller du vil ha. Beis krever hyppigst stell, maling (toppstrøk) gir deg de lengste vedlikeholdsintervallene. 

Hvis du ikke har valgt industribehandlet kledning anbefaler vi at du grunner underliggerne før du setter opp kledningen. Da unngår du krympestriper og du får en bedre beskyttelse av treet.

Kledningen bør ikke behandles i fuktig vær eller i sterk sol.


Når du setter opp kledningen

TIPS:
Kappesnitt og eventuelle sår bør behandles med oljebasert grunning før montering. Hvis stående kledning blir renkappet etter montering må kappesnittet etterbehandles.

Sprekkdannelser i kledningen unngås ved ikke å spikre for nær bordetskanter og ender.

Spikerhodene bør flukte (gå i ett) med kledningens overflate, slik at det ikke lages unødvendige sår i overflaten. Settes de for dypt, vil det samle seg vann og skitt i forsenkningene, med misfarging og eventuelle råteangrep som resultat. Eventuelle spikerhull etterbehandles med oljebasert grunning.


Spikertips

All kledning bør monteres med spikerhode. Spikrene bør ha en lengde som gjør at de går 35-50 mm inn i underlaget. 

Det bør brukes varmgalvanisert spiker, siden andre typer kan gi misfarging.

Det kan også med fordel benyttes treskruer ved montering av kledning.


Etter montering

Hvis du ikke har valgt industribehandlet kledning bør du snarest mulig grunne den nye veggen din.

Kledningen bør deretter ettersees jevnlig.

Vask med husvask eller kraftvask dersom det er hensiktsmessig. Følg alltid produsentens anvisninger.

Etter vasking bør kledningen få tørke i minst en uke før et nytt strøk maling påføres.

TREVIRKETS LEVETID

Kledningens varighet vil være avhengig av en rekke forhold som stort sett har mer med utførelse og omgivende forhold å gjøre enn med trevirket selv.Feilaktig overflatebehandling kan også føre til nedsatt holdbarhet.

Behandlingen skal i prinsippet hindre vann i å komme inn i bordene, men skal tillate fuktighet å slippe ut. Materialene vil kunne spille en viss rolle, selv om dette vil være av underordnet betydning.

God holdbarhet

Alminnelige, gode kledningsbord med kvalitet i overensstemmelse med Norsk Standard, både av gran og furu, kan forventes å ha god holdbarhet.
Med de variasjoner ovennevnte forhold kan innebære, er vi av den oppfatning at trekledning i innlandsstrøk, inkludert Østlandet og Trøndelag, bør kunne forventes å ha en levetid på 50 til 100 år.

Det finnes mange eksempler på at kledningsbord har holdt 200-300 år.

Hvor bor du?

For utsatte hus kan man kanskje ikke forvente seg en holdbarhet ut over 50 år, men dersom husene plasseres gunstig i terrenget, vil levetider på 200-300 år kunne oppnås også på Vestlandet, noe man har en rekke eksempler på.

Ovennevnte eksempler er basert på de erfaringer vi har i dag. Det skal i denne forbindelse bemerkes at de moderne byggemetoder ble tatt i bruk omkring 1950-55. Flere opplysninger om gamle hus vil man få hos Riksantikvaren.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish