IMPREGNERING

Trykkimpregnert trevirke har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke.

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke.

Trygt og varig

Forutsetningen er at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. 

Trykkimpregnert trelast anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som broer, verandaer, terrasser og brygger.

Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er som regel Kl AB du finner lagerført i byggevarehandelen.

Våre impregnerte produkter er varige miljøvalg tilpasset dagens strenge forskrifter. 


Impregneringsprosessen

Trykkimpregnering av tre er en industriell prosess der impregneringsmidlene tilføres treverket ved hjelp av vakuum og høyt trykk.

Den nye generasjonen impregneringssalter (etter 1.10.2002) er både krom- og arsenfrie. Som erstatning for disse grunnstoffene har man tilsatt en eller flere organiske fungicider (soppgifter). Disse nye salttypene kan benyttes i alle bruksområder.

Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS har en langtidsbeskyttelse av treverket, tilpasset dagens strenge forskrifter.

Våre impregnerte terrassebord består av furubord som er impregnert mot råte, muggvekst og treskadende insekter.

Bergene Holm AS benytter Wolmanit CX8 impregneringssalt og produserer i henhold til gjeldende forskrifter.

Vi er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll, har nødvendig produktdokumentasjon og merker etter forskriftene.

Kl AB mest vanlig

Man har i Norden etablert fire impregneringsklasser for trykkimpregnert trevirke. Klassene bygger på kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351 og er definert i NTR-dokument nr. 1/98, som er felles for hele Europa.

Klasse A
For bruk i jordkontakt og varig i ferskvann, som lednings- og gjerdestolper o.l.

Klasse AB
Trelast for bruk over bakken, for eksempel kledning, terrassebord, rekkverk o.l.

Klasse B
Trevarer for bruk over bakken, for eksempel vinduer og utvendige dører.

Klasse M
For bruk i maritime miljøer som kaipæler o.l. og beskytter mot marine borere som f.eks. pælemark og pælelus. Per dags dato er det ingen impregneringsmidler som er godkjent i klasse M som er godkjent for bruk for private. I næringsvirksomhet derimot kan det benyttes kopper/krombaserte salter (men ikke CCA) og kreosot.

For at produktene skal beholde sin klassebetegnelse i klassene M, A og AB tillates kun lett bearbeiding, dvs. lengdekapping og hullboring. Den delen som står i jord bør ikke kappes eller bearbeides. De bearbeidede flater bør behandles med et trebeskyttelsesmiddel - f.eks. Antiparasit eller Impex. Klasse B tillates ikke bearbeidet etter impregnering.

Kontroll og merking

For å kunne produsere i henhold til de nordiske klassene må produsenten være tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK).

Virke som er kontrollert av NIK skal normalt stykkmerkes med Nemko Certification System AS' NS-kvalitetsmerke, klassebetegnelse (M, A, AB eller B) og produsentens firmanummer (f.eks. 23 - Larvik).

I henhold til den nye begrensningsforskriften skal kunden også informeres dersom det impregnerte trevirket inneholder ett eller flere av metallene kopper, krom eller arsen.

Når du kjøper trykkimpregnert virke, sjekk at bordene er påstemplet kvalitetsmerket NS, klassebetegnelse (som oftest A eller AB) og produsentens firmanummer (xx). Da er du sikret et produkt med lang levetid, som er tilpasset dagens miljøkrav.

Levetid

Levetiden til det trykkimpregnerte trevirket er ikke lett å forutsi. Konstruksjonen, klima og lignende vil påvirke dette. Ved riktig byggeteknikk og god overflatebehandling vil trevirke som kledning vare i over 100 år.

De tradisjonelle CCA-midlene og kreosot vet man gir en økning i levetiden på ca. 5 ganger i forhold til uimpregnert yteved. For ledningsstolper betyr dette ca. 50 år.

For de fleste krom- og arsenfrie impregneringsmidlene er erfaringene i praktisk bruk foreløpig kort, men av den kunnskapen vi har i dag er det ingenting som tyder på at impregnert tre i klasse AB med krom- og arsenfrie midler er dårligere enn CCA-impregnert tre i samme klasse.

Generelt bør du bearbeide impregnert tre så lite som mulig. Kapping og boring går bra, men den delen som eventuelt står i jord må ikke kappes.  Det er viktig at alle bearbeidede ender etterbehandles med et trebeskyttelsesmiddel, for eksempel Antiparasit eller Impex.


Miljø

Kobber er et grunnstoff som finnes naturlig i jordsmonnet. De aktive stoffene vil vaskes ut i små mengder fra saltimpregnert trevirke under bruk, men utlakingssaltene (kobberkomponentene) vil binde seg kjemisk meget kraftig til den omkringliggende jord slik at dette ikke medfører noen helseskade på mennesker eller dyr.

En overflatebehandling vil i tillegg redusere utlakingen til nesten null.

Alt virke som inneholder metaller bør ikke brennes, untatt i anlegg som er godtkjent for slikt avfall.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish