Logo for norsk Fingerskjøtkontroll som er formet som en stor F

FINGERSKJØTKONTROLL

Bergene Holm er medlem i Norsk Fingerskjøtkontroll.

Moderne lim og skjøteteknikk har ført til stadig forbedret anvendelse av trevirke, også til rent konstruktive formål. Et viktig resultat av denne utviklingen er lengdeskjøting av trelast ved hjelp av fingerskjøting.

Byggemyndighetene tillater limt, endeskjøtt bygningslast brukt til bl. a. stendere, gulvbjelker, taksperrer etc. under forutsetning av at produsenten er underlagt en offentlig godkjent kontrollordning. Produksjonskravene er gitt i NS-EN 385.

Norsk Treteknisk Institutt er sekretariat og kontrollorgan.

Gjennomføring av kontrollordningen

Det foretas minst to kontrollbesøk i bedriftene hvert år. Ved kontrollbesøkene sjekkes det at:  

  • Materialkvaliteten er tilfredsstillende, og at materialene har riktig fuktighet.
  • Produksjonsutstyret fremstiller nøyaktige fingerprofiler.
  • Limtype, pressetrykk og herdeforhold er de riktige.
  • Lagring av materialer og ferdigprodukter er forsvarlig.
  • I tillegg er det bestemmelser om hvor mange fingerskjøter av produksjonen som skal styrkeprøves hver dag i bedriftene.
  • Det tas også ut prøver til kontroll ved et uavhengig laboratorium.

Lenke til Norsk Treteknisk Institutt

SE ETTER DETTE MERKET

Norsk Standard

NS-merket garanterer:

  • Tørrere last enn minimumskravene
  • Rettere last enn minimumskravene
  • Bruk av autoriserte trelastsorterere
  • Kontroll fra tredjepart
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish