CITES | SERTIFISERING

Les om CITES sertifisering og last ned sertifikat.

CITES (Convention on InternationalTrade in Endangered Species), også kalt Washington-konvensjonen, trådte ikraft i 1975 for å regulereden internasjonale handelen med ville dyr og planter som står i fare for å bli utryddet.

Formålet med forskriften er å begrense de skadevirkninger internasjonal handel kan ha for den fortsatte eksistens av dyre- og plantearter som er eller kan bli truet av utryddelse.

All trelast fra Bergene Holm AS er sertifisert etter PEFC COC, basert på gran og furu fra Sør-Norge og Värmland i Sverige. Treslagene er ikke oppført i «Checklist of CITES Species».

Gjennomføring av kontrollordning og sertifisering

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet og vitenskapelig myndighet for avtalen.

Bedrifter som selger PEFC-sertifiserte treprodukter må kunne dokumentere at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skog. Sporbarhetssertifisering gjøres av en tredjepart, som også utsteder sertifikat og gjennomfører årlig revisjon.

Lenke til Miljødirektoratet | CITES
Lenke til PEFC Norge

Last ned vårt dokument om CITES her.

Last ned miljø- og bærekraftpolicy.

LEVENDE SKOG

Norsk skog med frodig vekst og grønt underlag

I Norge sertifiseres skogbruket i henhold til miljøkravene i Levende Skog. Levende Skog er et sett med retningslinjer for bærekraftig skogsdrift som er laget og godkjent av skogbrukets og miljøvernernes organisasjoner i fellesskap.

Lenke til Levende Skog

Lenke til Norsk Skogsertifisering

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish