PEFC | SERTIFISERING

Les om PEFC sertifisering og last ned sertifikat.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) er en internasjonal organisasjon med mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering.

All trelast og flis fra Bergene Holm AS er miljøsertifisert i henhold til de miljøkrav PEFC-systemet stiller. Det betyr at vi har kontroll på tømmerets opprinnelse og vet at alle våre tømmerstokker er avvirket etter de strengeste krav til miljøhensyn som stilles.

I praksis går dette på at skogbrukets aktivitet skal være:

  • skånsom mot truede og sårbare arter
  • det skal tas hensyn til dyr og friluftsliv
  • det skal settes igjen kantsoner mot våtmarksområder
  • det ikke skal avvirkes i områder som er miljømessig båndlagt på
    en eller annen måte.

Gjennomføring av kontrollordning og sertifisering

Bedrifter som selger PEFC-sertifiserte treprodukter må kunne dokumentere at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skog. Sporbarhetssertifisering gjøres av en tredjepart, som også utsteder sertifikat og gjennomfører årlig revisjon.

Lenke til PEFC Norge

Last ned PEFC sertifikat 004597

Last ned PEFC Product Schedule 004597

Last ned miljø- og bærekraftpolicy.

SE ETTER DETTE MERKET

Miljøsertifisering logo i grønt

LEVENDE SKOG

Norsk skog med frodig vekst og grønt underlag

I Norge sertifiseres skogbruket i henhold til miljøkravene i Levende Skog. Levende Skog er et sett med retningslinjer for bærekraftig skogsdrift som er laget og godkjent av skogbrukets og miljøvernernes organisasjoner i fellesskap.

Lenke til Levende Skog

Lenke til Norsk Skogsertifisering

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish