TRE LEVER

Lær om bevegelse, krymping og svelling grunnet ytre påvirking av treverk.


Tre inne

Inneklimaet i boliger varierer med årstiden. Det er fuktigst inne om høsten like før vi begynner å fyre. Da kan relativ luftfuktighet (RF) komme opp i 65 - 70 %, som tilsvarer en trefuktighet på ca. 12 - 13 % ved 20 °C. Utover vinteren tar vi inn kald, tørr luft og varmer den opp. Da synker RF, og den kan komme ned i ca. 30 % mot slutten av fyringssesongen. Dette tilsvarer en trefuktighet på kun ca. 6 % ved 20 °C. Ved stor luftveksling og høyere innetemperatur kan det bli enda tørrere.
Vi må altså regne med at fuktinnholdet i paneler vil svinge fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren, med et årsmiddel på 9 - 10 %.

Ideell panelfuktighet

Panel bør ikke være særlig tørrere enn 11 - 12 % ved oppsettingen, ellers vil den utvide seg så mye om høsten at den kan skades i not og fjær, evt. bule ut på veggen. Vi kan vanligvis ikke - som ved gulvbord - kompensere for dette ved å ha klaring mot veggene, da panel normalt monteres 'tett' i hjørnene.
Den ideelle panelfuktighet ved oppsetting er derfor ca. 12 %. Bruk av så tørr panel forutsetter imidlertid at relativ fuktighet i bygget er kommet ned i ca. 60 - 65 % før panelen settes opp, ellers vil den ta opp fuktighet og svelle på veggen, med de skader det kan medføre.

Svelling og krymping i bredden

Tre er et hygroskopisk materiale og vil alltid bevege seg etter klimaet det befinner seg i. All panel krymper derfor i bredden etter montering. Ved riktig oppsetting vil not og fjær gi nok slingringsmonn til dette, men vi anbefaler likevel at panelet får akklimatisere seg 2-3 døgn i det miljøet det skal settes opp, slik at det når sin likevektsfuktighet (LVF).

LVF i boliger svinger altså mellom ca. 6 % og ca. 12 % i løpet av året. Når treet tørker vil det krympe, og når det tar opp fuktighet vil det svelle.

Vanlig tommelfingerregel for dimensjonsendring av gran og furu i bredderetningen er at ved 1 %-poeng endring i trefuktighet får man 0,25 % endring i dimensjon.

Eksempel på utregning:

Fuktigheten reduseres fra 17% ved montering til 6% etter første fyringssesong. Dette gir en ca. krymping:

Bordbredde:  95 mm

Krymping: 2,6 mm

Bordbredde: 145 mm

Krymping: 4,0 m

Panelbord skal ha fjærbredde på 10 mm, og krymping alene vil derfor ikke føre til at bordene går fra hverandre i not og fjær.

Lengdekrymping

Krymping i lengderetningen er minimal, og derfor normalt uproblematisk. Normalt behøver vi ikke ta hensyn til den for stående paneler i vanlig romhøyde. Liggende paneler og himlingsbord kan imidlertid være så lange at krympingen kan bli 5 - 6 mm.


Tre ute

Utvendig kledning skal leveres med fuktighet på 17 % iht. SN/TS 3186. (Toleransen for fuktighet er ± 2 %)

Tre er imidlertid et hygroskopisk materiale, og vil ta til seg fuktighet fra luft og fra regnvann som legger seg direkte på overflaten. For å unngå råte i trekledning må en derfor enten sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling, eller sørge for at kledningen har mulighet til å tørke fort opp etter oppfukting.

Unngå råte med riktig konstruksjon og overflatebehandling

For at tre skal råtne sier en tommelfingerregel at trefuktigheten må ligge over 30 % en stund for å få angrep. En trefuktighet på over 20 % etterpå vil være nok til at råten utvikler seg. Siden all kledning skal leveres med en trefuktighet på 17 ± 2 %, ville det derfor ikke ha vært noen råtefare hadde ikke tre tatt opp fuktighet.

Ta hensyn til at kledningsbord som skal lagres på byggeplass eller hjemme bør plasseres på et plant underlag, på et sted der du unngår skade og fuktighet.

VIL DU LÆRE MER?

Avkuttet trestamme med bark som viser årringene i trestammen

Vi har samlet flere ekspert-tips for deg som vil lære mye om tre her.

DERFOR BØR DU BRUKE TRE PÅ BADET

Bad med glattpanel i brun og lyse toner på inventarene

Nettopp fordi tre lever bør du utnytte de hygroskopiske egenskapene og bruke tre i rom der luftfuktigheten varierer.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish