Velg riktig kledning

Dette bør du vite før du velger kledningstype og behandling til ditt hus.

Valg av tresort

Valg av tresort til kledning henger direkte sammen med treslagets evne til å ta opp fuktighet ved væreksponering.

Gran

Gran, som er det klart vanligste treslaget brukt til kledning i dag, har gode fuktavvisende evner både i kjerne og yteved. Gran er også enkel å overflatebehandle.

Furu

Dersom det skal settes opp kleding på hus eller hytte på et svært værutsatt sted, bør trykkimpregnert kledning vurderes. Denne vil da være av furu.

Vi anbefaler at det velges en kledning fremstilt av utsortert trelast fra PEFC- sertifisert tømmer fra godkjente hogstområder. De fleste norske produsenter sorterer i to klasser, betegnet 1. og 2. sort. Kledningsbord leveres med skåret ytterside, men bordene er dimensjonert ved justerhøvling på de tre øvrige sidene.

Valg av profil og kledningstype

Med årene endres motene, og de fleste stilepoker har hatt sine egne kledningstyper som har blitt etterlignet i moderne arkitektur.  Ved restaurering av gamle hus bør man være nøyaktig med kopiering av kledningsprofilen, og ikke velge en annen kledning som er “penere”.

Kledningstype og byggestil hører sammen

Du kan finne mer om ulike stiler til ulike typer hus her.

Kledninger finnes i mange varianter. Opp gjennom historien har det blitt benyttet mange ulike profiler og oppsettingsmåter. Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette opp kledning på, stående eller liggende.

Stående kledning

I en stående kledning er bordene orientert vertikalt og som regel utlektet på horisontale lekter. Stående kledning har tradisjonelt vært mest brukt i innlandet. Kledningen er som regel ikke tett, og det kan være uheldig i områder med mye slagregn.

Stående kledning gir huset et høyreist preg, og brede og tykke bord skaper et solid og robust inntrykk. Det finnes en rekke varianter av stående kledning i Norge.

Liggende kledning

Liggende kledning har vært mest vanlig på Vestlandet og kalles derfor ofte for “Vestlandskledning”. Dette fordi kyststrøkene er mer utsatt for fukt og råte. Med liggende kledning er det enkelt å skifte ut enkeltbord nederst på veggen. Liggende kledning får huset til å virke lavere og bredere enn ved bruk av stående kledning.

De fleste av de liggende kledningene ligger tett mot bakveggen, slik at det som regel er nødvendig å lekte ut så vannet som trenger gjennom kledningen skal ha mulighet til å renne av på baksiden.

Les mer om stilepoker og ulike profiler her.

Velg riktig overflatebehandling på din utvendige panel

Kledning har som primæroppgave å beskytte isolasjonslaget mot regn og mekaniske skader. Med riktig overflatebehandling får man en kledning med lange vedlikeholdsintervaller og lang levetid.

Det er nøye sammenheng mellom hvor mye du vil vise frem av trevirket, og hvor lange vedlikeholdsintervaller du vil ha. Beis krever hyppigst stell, maling (toppstrøk) gir deg de lengste vedlikeholdsintervallene. 

Industribehandlet kledning øker levetiden og gir et penere resultat

Stadig flere velger industrielt behandlet kledning. Det sparer deg for arbeid og øker kledningens levetid.

En industriell overflatebehandling påføres under optimale forhold og skjer på nytt, tørt tre som ikke har vært utsatt for nedbryting av bl.a. sollys. Velger man en systembehandling med både grunning og mellomstrøk, får man en kledning med lang levetid.

Usikker på hva du skal velge?

Hvordan er værforholdene hos deg? Vær og klima i Norge gjør at type kledning og intervallene mellom hver behandling varierer.

Generelt benyttes det mer impregnert og liggende kledning på Vestlandet, til hus og hytter i umiddelbar nærhet av saltvann og i strøk med store nedbørsmengder.

Har du plass? Det er en fordel å kunne grunne kledningen før den monteres. Dette krever plass.

Har du tid? Om nytt treverk blir stående ubehandlet utendørs vil det brytes ned av regn og sol. Husk også at tiden på året er avgjørende for resultatet. Kledningen bør ikke behandles i fuktig vær eller sterk sol.

Har du råd? Mange blir overrasket over hvor rimelig en industibehandlet kledning er med tanke på resultat. Tid er penger og må du uansett sette bort jobben er det lønnsomt å velge behandlet kledning.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish