TRE ER HOVEDKRITERIET

Inspirasjonsprisen handler først og fremst om små og store byggeprosjekter, ute og inne, hvor tre er brukt på en inspirerende måte.

Har du brukt vanlige trematerialer i ditt prosjekt - er du godt i gang med å være kvalifisert til å søke.

Prisens søknadskriterier

Felles for alle prisene er at TRE må utgjøre det synlige hovedproduktet i prosjektet. Prosjektet må være ferdig avsluttet og ikke eldre enn at det ser nytt og fresht ut.


FØLG STEGENE I SØKNADSSKJEMAET

I søknadsskjemaet blir du blant annet spurt om å:

- gi en kort beskrivelse av hva som er gjort slik at juryen forstår prosjektet.

- gi en enkel oversikt over hvilke materialer som er brukt, og gjerne fargene.

- laste opp så gode bilder som mulig, slik at juryen kan sette seg inn i prosjektet:

  • Noen bilder før prosjektstart 
  • Noen bilder underveis i prosjektet
  • Flest bilder av ferdig og avsluttet prosjekt
  • Juryen ønsker bilder som viser prosjektet både nært og i en større sammenheng

Hvis du ønsker å søke på flere av prisene, må det fylles ut eget søknadsskjema for hver pris.

  • Det er ikke en forutsetning at trelasten er produsert hos oss, men det må være produkter som er tilgjengelig i markedet, blant annet hos de store byggevarekjedene i Norge (Se forhandlere).
  • Prosjekter som utelukkende består av særegne merkevarer, bedømmes særskilt da disse kan være i konflikt med konkurrerende produsenter. 
  • Prosjekter der gjenbrukte materialer står i fokus, vil bli vurdert i kategoriene Ombruksprisen eller Småbyggprisen.

FRISTER OG RETTIGHETER

Søknadsfrist er i 1. desember hvert år for alle kategorier. Problemer med fristen? Ta kontakt

Bilder og annen dokumentasjon skal være tilgjengelig for Bergene Holm AS og kunne brukes senere i markedsføringssammenheng, i brosjyrer, på nettsider, blogg og i sosiale medier. Bildene blir merket med hvilken Inspirasjonspriskategori og en @instprofil når aktuelt.
Alle finalister vil bli offentliggjort på blogg eller nettside.

Bergene Holm AS forbeholder seg retten til å endre regler og søknadskriterier for Inspirasjonsprisen uten offisielt å meddele årsaken. Likeledes forbeholdes retten til å la være å dele ut den årlige prisen dersom det ikke er tilstrekkelig med antall kvalifiserte søknader til en eller flere kategorier. Juryen har også anledning til å dele opp prisen på en, to eller tre finalister.


Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram hvor vi fortløpende oppdaterer om frister, finalister og andre relevante nyheter.

GULLSPIKEREN

.

I 2022 introduserer vi «Gullspikeren». Vi ser at alle konkurranser med respekt for seg selv har en «gull – et-eller-annet», f.eks. Gullruten, Gullpennen, Gullballen, Gullsnellen, Gullhammeren, Gullfjæren, Gullmikken osv.

Bruker du #gullspikeren så finner vi deg.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish