ÅPENHET OG ANSVARLIGHET

Med Åpenhetsloven skal vi sikre at både egen bedrift og våre leverandører driver virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger og at vi stanser, forebygger eller reduserer skade. 

Loven pålegger blant annet virksomheter til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og forstå risikoen for eventuelle brudd - og deretter sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.


Aktsomhetsvurderinger

Retningslinjene for aktsomhetsvurderinger fra OECD krever også at virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger.

Vi inkluderer også miljø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen. 

Gjennom tett samarbeid, tydelige krav og forventninger til våre leverandører, samt grundig seleksjon av hvilke leverandører vi ønsker å arbeide med får vi bedre kontroll på risiko i vår egen virksomhet. Det er en pågående prosess å følge opp, men i tråd med vårt motto BEDRE - HVER DAG opplever vi at forsterket fokus skaper resultater.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

1. STYRINGSSYSTEMER

  • Etiske retningslinjer -  revidert 2022
  • Code of Conduct for leverandører og samarbeidspartnere – ny 2023
  • Revisjon av styringsdokumenter og interne varslingsrutiner

2. KARTLEGGING

  • Vurdert våre leverandører etter volum og bransje
  • Vurdert risiko etter ulike parametre som land og bransje 
  • Etablert systemstøtte for leverandørundersøkelser og risikovurdering med Cemasys
  • Vurdert nivå og omfang på kartlegging
  • Sendt ut kartlegging til utvalgte leverandører

3. PRIORITERING OG DIALOG

  • Jobber med reduksjon, informasjon og forebygging

4.-6. KONTINUERLIG FORBEDRING

  • Vil overvåke videre, påvirke og kommunisere åpent

Slik jobber vi med forbedring.

Her er resultater fra nyeste leverandørkartlegging.

Her er resultater fra nyeste leverandørkatlegging.

Slik har vi vurdert risiko, og slik vil vi ta videre ansvar.

Aktsomhetsvurderinger betyr å kartlegge og forstå risikoen for eventuelle brudd - og deretter sette inn tiltak der det er nødvendig.
Videre så har en virksomhet en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurderinger forut for forretningsbeslutninger er lovkrav på linje med overholdelse av andre lover og forskrifter.

I Bergene Holm AS inkluderer vi også miljø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingene. 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
Det betyr at både vi og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter.

Loven pålegger blant annet virksomheter til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og forstå risikoen for eventuelle brudd - og deretter sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

ØNSKER DU INNSYN?

Personer som ønsker innsyn i arbeidet som gjøres, kan sende en skriftlig forespørsel til vår Bærekraftsjef.

Personer som sender en forespørsel, har rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter lovens §4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste. 

VÅR BÆREKRAFTSJEF

.
Hege Voll Midtgaard er selskapets engasjerte og kunnskapsrike bærekraftsjef. Har du spørsmål om selskapets bærekraftsarbeid kan hun kontaktes på mail.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish