VI BRYR OSS OG JOBBER SAMMEN

Bergene Holm AS skal drive sin virksomhet i samsvar med prinsipper for ansvarlig, sunn, etisk og lovlig forretningspraksis. De etiske retningslinjene krever godt skjønn og omtanke i alt som gjøres for selskapet. Vi skal bry oss, være modige, ta ansvar og jobbe sammen.

ETISK ANSVAR

Vi skal drive selskapet i samsvar med prinsipper for ansvarlig, etisk og lovlig forretningspraksis.

Selskapets etiske retningslinjer definerer hva slags atferd vi forventer av våre ansatte og alle som representerer oss. Retningslinjene bygger på forskjellige internasjonale avtaler og initiativer, og definerer prinsippene for hvordan vi behandler andre, driver virksomhet og opptrer overfor omverdenen.

  • Vi skal opptre med redelighet og integritet i vårt arbeid og arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, verdigrunnlag og retningslinjer.
  • Vi skal utføre våre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader selskapets omdømme og tillit.

INKLUDERING, MANGFOLD OG RESPEKT

Selskapet verdsetter mangfold og står for rettferdig behandling og like muligheter hva angår ansettelser, lønn, utvikling og forfremmelser av ansatte.

  • Dette gjelder uavhengig av etnisitet, religion, politiske meninger, kjønn, alder, språk, seksuell legning, sivilstand, funksjonshemning og andre forhold.
  • Vi har nulltoleranse for utnytting, trakassering, mobbing eller trusler mot noen i eller utenfor selskapet vårt.

Selskapet følger FNs Global Compacts ti prinsipper i strategi og praksis, samt alle lover og regler spesielt knyttet til korrupsjon, skatte- og avgiftslovgivning. 

Selskapets etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere.

Selskapets etiske retningslinjer for styre, datterselskaper og alle ansatte i Bergene Holm AS. 

KRAFT TIL Å BÆRE

.

Bergene Holm støtter FNs bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene - innen 2030.

Selskapets prioriterte bærekraftsmål er: 
4, 8, 9, 12, 13 og 15.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish