KOMPETANSE OG UTVIKLING

Vi tror at kompetanse vil være et viktig konkurransefortrinn og skape muligheter for å løfte selskapet og bransjen videre. 

Vi definerer kompetanse som «Evnen til å mestre en utfordring og løse en oppgave». Begrepet kompetanse inkluderer en persons kunnskap, forståelse, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill med hverandre. For å få til våre ønsker for dagens og fremtidens kompetanse må vi rekruttere personer med treningsiver, engasjement og holdninger som understøtter våre verdier.   


Utfordring og muligheter 

Trelastkompetanse vil alltid være et sentralt og viktig område for Bergene Holm AS. Det offentlige utdanningstilbud for vår bransje er begrenset, og vi må ta ansvar for å lære opp våre ansatte på den kompetansen som er nødvendig for at vi skal utvikle, produsere og levere det markedet etterspør på en sikker og kostnadseffektiv måte. 
Utviklingen i industrien og bransjen som helhet går i retning av økt automatisering og maskinell bearbeiding av produktene. Dette betyr nye prosesser og bruk av stadig mer teknologisk avansert utstyr. For å få dette til er vi avhengig av engasjement, kompetanse og mangfold blant våre medarbeidere som skal styre og betjene teknologien.  

For å få til våre ønsker for dagens og fremtidens kompetanse må vi rekruttere personer med potensiale, treningsiver, engasjement og holdninger som understøtter våre verdier. Vi tror at kompetanse vil være et viktig konkurransefortrinn og mulighetene for å løfte selskapet og bransjen videre.  
Ved å være innovative og tørre å hente inspirasjon fra andre bransjer vil vi skape en kultur for ønske og vilje til å lære og hele tiden endre oss i takt med kravene fra omverdenen.  
Vi ønsker å være i førersetet og aktivt utfordre på flere arenaer. Da må vi utfordre og utvikle den kunnskapen våre kunder og samarbeidspartnere forventer av oss nå og i fremtiden, og kompetanse som ikke er kommersielt tilgjengelig må utvikles og forvaltes internt.   


Vår påvirkning og våre tiltak 

Ca. 75% av jobbene i selskapet er tilknyttet produksjon. Det er ikke noe krav til formell utdannelse eller erfaring for å kunne inneha disse rollene hos oss, og vi må derfor drive opplæring og trenging på ulike områder.  Man må kunne snakke og forstå norsk av sikkerhetsmessige hensyn.
Arbeidet består i å kontrollere at produksjonen går som den skal, og opplæring foregår på arbeidsplassen og via eksterne og interne kurs.
Alle avdelinger skal kartlegge ansattes kompetanse og er ansvarlig for å etterspørre den opplæring/trening avdelingen trenger for å nå selskapets mål, og for å videreutvikle områdene man er ansvarlig for. 
Vi bidrar til å utvikle de offentlige opplæringstilbudene og samarbeider med flere høyskoler/universitet der vi ønsker å tilby flere praksisplasser. Vi jobber for å være en aktiv lærebedrift med satsing på lærlinger.


Våre tiltak

  • Vi involverer bredt og tar ansatte med i beslutninger som berører deres hverdag.  
  • Ledere med personalansvar trenes i ledelsesprinsippene og måles på disse. 
  • Kompetanse som ikke er kommersielt tilgjengelig er vi med på å utvikle og forvalte selv. 
  • Vi ansetter ufaglærte med evne og vilje til å bli "bedre – hver dag"  
  • Jobber aktivt med å øke antall med fagbrev i produksjons- og tekniske fag. 
  • Gjennom effektive læringsplattformer og interne og eksterne kurs, fadderordninger og fagbrev på jobb skal ansatte få mulighet til faglig og personlig utvikling. 
  • Vi jobber for at vi til enhver tid har oversikt over kompetansen selskapet besitter, og at alle ansatte skal ha en utviklingsplan og er i gang med å identifisere fremtidig kompetansebehov.  

Status 2022:

I 2022 har 164 ansatte fagbrev (48%).

Fagbrev i trelastfaget er bekostet av Bergene Holm AS og som tar fagbrev (5 år) får etterbetalt fagbrevtillegg. 

I 2022 er det innført ny teknologi og programvare for styring av trelastpakke-logististikken.  Dette krever opplæring og vilje til endring av tidligere arbeidsmåter og rutiner, og har vært en positiv utfordring for mange av våre medarbeidere.

Alle avdelinger praktiserer tavlemøter og gir arbeidsplass-spesifikk opplæring. 

Flere fora for læring og forbedring er blitt lettere å drifte med digitale møter på teams.

HMS-og Bærekraft har etablert kvartalsmøter der det legges inn både informasjon og opplæring.
I 2022 har ledere og mellomledere vært kurset gjennom Front Leadership, alle ansatte har gjennomført e-læring i IT-sikkerhet, teamlederskolen har startet opp igjen etter Covid, og flere ansatte tar fagbrev eller bygger på med relevant etterutdanning. 
I nye læreplaner knyttes utdanning tettere til arbeidslivet og vi har i 2022 hatt elever fra høyskoler og universitet, videregående skole og grunnskole på besøk og vi har besøkt og forelest på utdanningsinstitusjonene. I felleskap i Treindustrien utvikler vi flere fagbrev til å passe vår bransje og industri.

I flere kommuner har vi et tett og godt samarbeid med NAV, arbeidtiltaksarrangører og utdanningsinstutisjoner.
Vi har også hatt personer med på arbeidstrening for å lære språk og forstå hvordan arbeidslivet i Norge fungerer. Det er et mål at alle fabrikker har lærlinger, og i 2022 har antallet økt.
Yrkesbakgrunnen til flere nyansatte er fra helt andre bransjer og dette gir selskapet økt kompetanse og innsikt. 

De som gjør en forskjell

...og tenker at ingenting er umulig

Våre ansatte finner stadig nye måter å redusere utslipp og forbedre daglig prosesser som påvirker selskapet i positiv retning.
Ved å øke den kollektive kompetansen blir vi bedre raskere.

" Ingenting i denne verden er umulig å fixe, reparere og forbedre"

Morten Garvåg, Teknisk sjef på avdeling Haslestad

Ledere går foran

Bilde av ansatte i Bergene Holm

Ledere skal legge til rette for faglig og personlig utvikling gjennom årlige medarbeidersamtaler og individuelle utviklingsplaner. 
Alle ansatte skal ha en utviklingssamtale med nærmeste leder en gang pr år og gis mulighet til å utvikle seg både faglig og personlig.  

RESSURSER OG SAMHANDLING

Har du spørsmål til vårt arbeid med mennesker, læring og utvikling?

Unn Asker Olsen er direktør for avdeling Ressurser og Samhandling

Send e-post

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish