LIKESTILLING OG MANGFOLD

Bilde av ansatte på Kirkenær-avdelingen

Vi tror at den endringen bransjen er inne i med stadig mer digitalisering og automatisering vil gi større mangfold og økt likestilling blant våre ansatte. 

Ved årsskiftet var det 455 (458) personer fast ansatt i konsernet, med 447,37 årsverk (456), av disse var 55 (51) kvinner. Konsernets mål er full likestilling mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. 


Utfordring og muligheter 

Det har historisk vært og er fortsatt overtall av menn i produksjon, og menn som søker seg til vår bransje og bedrift. Det har i historisk perspektiv vært vanskelig å nå og få kvinnelige søkere til arbeid i produksjon. 
Vi tror at den endringen bransjen er inne i med stadig mer digitalisering og automatisering vil gi større mangfold og økt likestilling blant våre ansatte. Vi ser også at fokuset på miljø, klima og det grønne skiftet skaper større interesse blant kvinner, og flere kvinner søker seg til vår bransje. 


Vår påvirkning og våre tiltak 

Vi har i 2022 kvinnelige ansatte på alle våre fabrikker.  
Vi oppfordrer kvinner til å søke ledige stillinger hos oss og bruker også aktivt bilder av egne ansatte i annonsering. Der viser vi mangfold i alder, etnisitet og kjønn. 


Permisjon og familieliv 

Fravær inkludert fravær på grunn av barns sykdom og korte permisjoner er 6,7 % (5,9%) for hele året. I løpet av 2022 var 3 kvinner og 13 menn ute i foreldrepermisjon. Den gjennomsnittlige lengden på permisjonene i selskapet er henholdsvis 40 uker for kvinner og 15 uker for menn.   

Ledere vil alltid gå i dialog med de som går i permisjon for å finne beste løsning. 

I 2022 har det blitt gjort flere tiltak for å underbygge verdien av å bry seg og være en god kollega.  

Likestilling og diskriminering er og skal være et tema i AMU, og aktiviteter som skal sikre at vi blir bedre er:  

Område  

Tiltak  

1. Rekruttering  

Oppmuntre kvinner til å søke uten å diskriminere menn  

2. Lønns- og arbeidsvilkår  

Bestrebe å unngå forskjellsbehandling   

3. Forfremmelse og utviklingsmuligheter  

Annonsere alle ledige stillinger internt og alle interne søkere skal vurderes og begrunnes ved avslag. Målet er at alle ansatte skal ha en individuell utviklingsplan  

4. Mulighet for å kombinere jobb og familieliv  

Vi skal legge til rette så langt det er mulig. Dette avdekkes i 1:1 samtaler  

5. Hindre trakassering  

Gjennom samhandling, allmøter og intern opplæring  

  

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish