ROLLER OG ANSVAR

Bilde av ansatte på Kvelde

Vi har ulike roller i selskapet med særskilt ansvar for HMS. Vi vil i størst mulig grad drive forebyggende arbeid og jobbe sammen for å sikre mennesker og miljø. 

Styrende dokumenter

Sikkerhetsinstruksen er obligatorisk å etterleve og skal gjennomgås årlig.
For ansatte hos oss gjelder i tillegg til overnevnte følgende dokumenter: 

  • Arbeidsreglement 
  • Arbeidsplassdokumentasjon (APD) for din arbeidsplass 
  • Rutine for krisehåndtering 
  • Varslingsrutine 
  • Etiske retningslinjer

Våre virksomheter har industrivern forsterket og brannvern.
Industrivernlederen skal lede bedriftens industrivern og holdes underrettet om alle forhold som har betydning for industrivernets virksomhet. 
Risiko for alvorlige personskader tilsier at førstehjelp skal være på vår øvelsesplan årlig. 


Roller og ansvar

Ansvaret følger for HMS følger linjeorganisasjonen, men det er også andre som har ulike roller med ansvar for HMS. 

Hovedkontorets avdeling for ressurser og samhandling har et systemansvar for HMS i hele virksomheten, på samme måte som HMS-koordinator har ansvaret på sin fabrikk.    
Dette innebærer å drive opplæring og skadeforebyggende arbeid i tillegg for ansvar for drift av systemer for hendelsesbehandling, risikoanalyse og HMS-håndbok.
Hovedkontoret støtter også fabrikkene ved kontakt med offentlige myndigheter og kontrollordninger. 

Hver avdeling har en eller flere verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombud har 40 timers-kurs i HMS.  
På hver fabrikk er HMS-koordinator utnevnt av fabrikkdirektør og skal sørge for at HMS-arbeidet med tilhørende systemer og aktiviteter drives som planlagt. Dette gjelder avviksbehandling, risikoanalyser, oppdatering og lagring av rutiner og dokumentasjon, kontroll av verneutstyr mm.   
På fabrikker med egen brann/Industrivernleder, er denne ansvarlig for det brannrelaterte HMS-arbeidet.  

Verneombud har 40 timers-kurs i HMS og vi har tett samarbeid med brannvesen og bedriftshelsetjeneste.

Industrivernlederen er ansvarlig for det brannforebyggende arbeidet som brannalarmkontroll, kontroll av slukkeanlegg og andre tekniske brannverntiltak. Industrivernleder er ansvarlig for øvelser og kontakt med brannvesenet. Vi har et tett samarbeid med brannvesen og bedriftshelsetjeneste. 


Innleid personell 

Vårt eget og innleid personell er forpliktet til å følge bedriftens krav til personsikkerhet, herunder sikkerhetsinstruks, arbeidsplassdokumentasjon og andre rutiner.
Innleid personell har det samme krav til bruk av hjelm, synlighetstøy og vernesko som eget ansatt teknisk personell. 


BRANNVERN

Bilde av brannøvelse på Haslestad

Vi har et tett samarbeid med brannvesen på alle avdelinger. Det brannforebyggende arbeidet består av øvelser, brannalarmkontroll, kontroll av slukkeanlegg og andre tekniske brannverntiltak. 

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

Bilde av logo bedriftshelsetjenesten

Bergene Holm AS har avtale med Bedriftshelsetjenesten AS på alle avdelinger. 

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten består i kartlegging, analyse og rådgivning og annet som er viktig for forebygging og utvikling. 

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish