SLIK SKAL VI LYKKES

Vår bærekraftsjef "blander seg borti" mye, og det er bra. Nettopp fordi ESG er sammensatt må vi vurdere de valgene vi tar i tråd med de målene som ligger til grunn i vår strategi. Her kan du lese hva vi skal gjøre for å løse utfordringer og gripe muligheter som gjør at vi lykkes.

Hvert år skal vårt fotavtrykk bli mindre og vårt håndavtrykk større etter bedriftsfilosofien «Bedre – hver dag». Vår innsats internt og i verdikjeden skal og vil gjøre en forskjell. 

Vi skal jobbe med bærekraft på produksjonsnivå, produktnivå, organisasjonsnivå og systemnivå, og med dette sikre at vi er og forblir konkurransedyktige og lykkes på samtlige hovedmål i vår strategi 2030. 

I 2030 vil det være lite sannsynlig at det gir verken lønnsomhet og i enda mindre grad vekst, dersom ikke bærekraft ivaretas på alle nivåer og områder. Mennesket er selskapets viktigste ressurs og trolig vil det å lykkes på dette området sikre oss arbeidskraft i et mer verdidrevet rekrutteringsmarked. 

OVERORDNEDE MÅL

1.         Vi skal redusere avfall, energi, drivstoff, støy, utslipp og samlet CO2 utslipp per produsert enhet. 

2.         Vi skal være en inkluderende arbeidsplass som ivaretar mangfold og livslang læring og utvikling.

3.         Vi skal arbeide for sirkularitet, søke løsninger høyere opp i avfallspyramiden, som sørger for lengst mulig karbonlagring.

4.         Vi skal opptre ansvarlig i verdikjeden og påvirke rammevilkår der det er mulig.

5.         Vi skal være klimapositive og dokumentere klimafotavtrykk for både selskapet og produktene vi produserer. 

Vi har som mål å løfte ambisjonene videre, i takt med samfunnet og den verden vi lever i og bidra til et karbonnøytralt samfunn gjennom våre produkter og i vår verdikjede.


4 pilarer og en bærekraftig grunnmur

Selskapets strategi 2030 ble vedtatt i 2020, og siden da har bærekraft både blitt mer målbart og fått større fokus i og utenfor vår bransje. Fra å fokusere på klima, miljø og CO2-utslipp har begrepet fått et langt større innhold.

I 2023 ønsker vi å sette vitenskapsbaserte mål for klimagassreduksjon i tråd med Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Disse er godkjent av den internasjonale organisasjonen Science-Based Targets initiativet (SBTi).

Ressurseffektivitet

Vår miljø- og klimapåvirkning fra egen virksomhet er i størst grad knyttet til energi, transport og råstoff. Derfor er reduksjon av innsatsfaktorer og forbruk per enhet  av vi produserer det viktigste vi gjør.
For å skape lønnsomhet i årene fremover må vi ha en portefølje av produkter og tjenester med en konkurransedyktig miljøprofil.

VÅR BÆREKRAFTSJEF

_
Hege Voll Midtgaard er selskapets engasjerte og kunnskapsrike bærekraftsjef. Har du spørsmål om selskapets bærekraftsarbeid kan hun kontaktes på mail.

Grønnvasking

.

Da vi startet selskapets bærekraftsarbeid ble vi som selskap enige om at "vi skal kommunisere det vi gjør og gjøre det vi kommuniserer".

Det var enkelt for oss å stille oss bak og signere grønnvaskingsplakaten.

NORSK SKOG VOKSER CA 25 MILLIONER M3 I ÅRET

Klimaendringene fortsetter å være den største trusselen i vår tid.
Med det levesettet vi fører i dag bruker vi hvert år opp det som 1,7 jordkloder kan produsere.
Hadde alle levd som oss i Norge hadde vi trengt ressurser tilsvarende 3,7 jordkloder!


Når fornybare råvarer forvaltes på en god måte kan det bidra på mange områder og redusere ressurstapet.
I Norge hugges ca halvparten ( ca 12 millioner m3 tømmer) hvert år. 
Det betyr at skogen i Norge øker, og vi kan nyttiggjøre skogråstoffet til materialer med lav klimapåvirkning.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish