BYGGE LEVEGG AV SPILER

Bilde av Levegg av spiler

Skjerm uteområdet med en levegg! Kan monteres med stående eller liggende spiler. Byggeguide med tegninger og materialliste.

En praktisk levegg med dør

De fleste hager og uterom kan dra god nytte av en velplassert levegg. En levegg skjermer for vær og vind, innsyn og er en fin innramming av uteområdet ditt. Leveggen kan oppføres i ulike dimensjoner og kan tilpasset etter ønsket størrelse.

Denne leveggen er bygget med spiler som overlapper hverandre slik at den får nødvendig gjennomtrekk samtidig som den skjermer for innsyn. 

Vi gjør oppmerksom på krav til levegg som er unntatt søknadsplikt (jfr. SAK §4.1, bokstav F, nr1):

  • lengde inntil 10,0 m
  • høyde inntil 1,8 m
  • minimum 1 m fra nabogrensen

Oppmåling på vegg

I denne anvisningen benyttes det 48x98 C24 Cu-impregnert til rammeverket og 23x48 Cu-impregnerte lekter til spiler. Start med å måle opp høyden som ønskes på leveggen og skru fast en 48x98 stender til veggen. La det være ca. 5 cm klaring fra nedkant av 48x98 stenderen til bakken. I denne anvisningen blir veggen ca. 2,20 meter høy. 


Mål opp stolpeplassering

Merk opp stedene der fundamenteringen til stenderne skal være. I dette tilfellet så beregnes ca. 120 cm. mellom stenderne (c/c 1200 mm).  


Fundamentering

Grav eller bor et hull der hvert av fundamentet til stenderne skal være. Bruk rør som er egnet til støpning, armér, støp og sett ned stolpesko i forbindelse med støpning. 


Fest stolper til stolpesko

Når de støpte søylerørene er tilstrekkelig tørre så monteres stenderne til hvert av stolpeskoene. Obs!: vær nøye med vateret hele veien. Skru så en 48x98 toppbjelke fast på toppen av alle stenderne. Dersom leveggen er lengre enn en hel lengde med 48x98 kan disse skjøtes midt på en stender (ikke skjøt toppbjelken i forbindelse med eventuelle stendere til dør).


Innramming av dør

Skal det være en dør i leveggen festes en 48x98 til stenderne der døren skal være med skruer, slik at man får en dobbel stender slik som vist på bildet nedenfor.


Beskjær og fest spiler

Fest så fast spilene med skruer eller spiker. Lag ønsket glippe mellom spilene (i eksemplet ca. 15 mm mellomrom). Monter en spile vertikalt på den ytre stenderen der døra skal være. Ved skjøting av spilene festes disse midt på en stender


Overlapping

For å få overlapp så festes den første spilen ca. 18 mm fra toppen på baksiden.


Rammeverk til dør

Rammeverket til døren lages av 48x98. Pass på at rammen blir ca. 15 - 20 mm mindre enn selve døråpningen slik at den ikke blir for trang. For å sikre at døren passer er det viktig at du nøyaktig måler døråpningen i mål, vinkel og vater før du lager døren. Sørg for å avstive rammen slik at den blir solid. Skruene bør skrus fra rammen og inn i avstivere for best resultat.


Fest spilene på døren

Fest 23x48 lekter på døren. Bruk samme avstand som du brukte på spilene til leveggen og vær nøyaktig slik at spilene i døra er i samme høyde som resten av veggen for å få et helhetlig resultat.  


Hengsler og dørhåndtak

Fest dørhengsler til døra med solide og lange skruer. Dørhåndtak skrus inn i 19x148 kledningsbord som vist på bildet. For å sikre nøyaktig montering av hengslene kan døren plasseres/kiles i døråpningingen ved oppmåling. Husk også å merke plassering av hengsler på leveggen!


Baksiden av døra

På baksiden av døren festes spiler slik som på fronten av døren. Sørg for at spilene også her går i samme høyde som spilene på baksiden av veggen. Monter deretter et håndtak og eventuelt en låseanordning på døren.  


Hengslene

Monter hengslene til døren på leveggen.  


Sett døren på plass

Ved montering av døren kan det være lurt å få assistanse slik at du slipper overbelastning eller skade.


Prikken over i-en

Monter til slutt et kledningsbord på toppen slik at du får en pen avslutning på leveggen. 

Her har vi samlet konstruksjonsvirke og annen høvellast som rekker, lekter, sløyfer og trelast som er fingerskjøtt og fotkappet.

Det er mange ting man må tenke på når man skal bygge terrasse eller en platting. I denne byggeguiden hjelper vi deg med planlegging, oppmåling, materialvalg og detaljerte beskrivelser av hele byggeprosessen fra fundament til ferdig terrasse.

Har du bygget ny terrasse, veranda eller en vinterhage? Kanskje har du snekret en pergola, eller et utekjøkken du er veldig fornøyd med? Da er UTEROMSPRISEN noe for deg. Vi på jakt etter inspirerende bruk av tre i uteromsprosjekter.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish