Stående rekkverk

Tredje del av denne guiden som omhandler montering av utegulv på finner du på Bygge uterom / Utegulv

Skal man ha stående rekkverkskledning eller spiler må man først montere horisontale spikerslag mellom stolpene som kledningen/spilene skal festes til. Alternativt kan man lage de i seksjoner som festet mellom stolpene se info boks lenge ned.


Spikerslag mellom stolpene

Start med å måle mellomrommet mellom rekkverksstolpene helt nederst ved vegg eller i et hjørne. Dette målet blir lengdene på spikerslaget både nede og oppe i dette mellomrommet. Hvis man har forskjellig mål mellom rekkverksstolpene oppe og nede (den ene stolpen ikke er i vater) så må kun nedre mål benyttes for at stolpene ikke skal bli skjeve bortover. Fest spikerslagene i den høyden du ønsker med eks. to skruer skrått montert både over og under spikerslaget (stikkskrudd). Bruk gjerne klosser i ønsket høyde som spikerslaget kan ligge oppå. Det anbefales at det forborres hull til denne innfestingen for å redusere faren for sprekk. Mål så opp helt nederst mellom de påfølgende rekkverksstolpene og kapp og fest disse på samme måte.


Oppsett av spikerslag oppe

For å finne hvor det øvre spikerslaget skal være så festers en bit av støttebordet på toppen av stolpen. Mål ca. 10 cm nedenfor støttebordet og marker på stenderen. Plassers deretter spikerslaget opptil merket og sett strek under spikerslaget.

Mål fra nedre markering til nedre spikerslag og kapp til to avstandsstykker i denne lengden som plasseres inntil hver stender. Plasser spikerslag oppå avstandstykkene og skru fast. Gjentas for hver stender seksjon.


Støttebord rekkverk

Når støttebordet skal festes kan man midletidig slå en spiker inn under for å holde den ene enden av bordet oppe. Skru bordet så fast i hver stender med to skruer og renskjær hjørnene.


Fest kledning til stolpene

Kapp sprossene i den lengden som ønskes, høyden på sprossene bør tilpasses slik at det er lik lufting oppe og nede. Legg et støttebord inntil stolpene nederst. Avstander mellom terrassebord og bunn av sprosse skal ikke overstige 10 cm. Fest en sprosse på midten av hver stender og sørg for at de er i lodd, i hjørne bør den gå i kant i kant med stolpen og overlappes av bordet på andre siden. Det anbefales å skråkappe kledningen/spilene i nedkant i ca. 15 grader for å lage en dryppnese for vann.


Beregne avstand mellom sprosser

Fordel sprossene imellom slik at avstander mellom dem er lik og under 10 cm. Bruk en blyant til å markere avstandene.

Alternativ løsning: Seksjoner mellom rekkverksstolpene

Mål opp avstanden mellom rekkverksstolpene på samme måte som beskrevet i “Spikerslag mellom stolpene” og kapp til spikerslagene. Legg disse på et horisontalt underlag. Kapp kledningen/spilene i riktig lengde og monter de med den avstanden som ønskes (maks 100 mm). Husk maksimal avstand som må være fra terrassegulvet opp til avslutningen av kledningen/spilene i bunn, 100 mm. Plasser seksjonen mellom rekkverksstolpene og fest disse med to skruer skrått montert over og under spikerslagene (stikkskrudd). Er det vanskelig å få seksjonen nøyaktig på plass før de festes så anbefales det å bruke tvinger.


Fest og vatre

Pass på at du har lik avstand til støttebordet og plasser sprossene etter merkingen på spikerslaget før du skru dem fast med en skrue øverst.Vatre deretter så de er i lodd før du fester nede.


Avslutt mot hjørne

i hjørne bør kledningen/spilene gå i kant i kant med stolpen og overlappes av bordet på andre siden.


Gratulerer da er du ferdig med sprossene på rekkverket, og kan gå videre til Rekkverk / Topprekke

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish