Konstruksjonsvirke i naturlige materialer som legger grunnmuren for ethvert byggverk

TRE ER MILJØ - MILJØ ER TRE

Når trær vokser, omdannes CO² til biomasse gjennom fotosyntesen. Dette er en del av den naturlige karbonsyklusen. Når treet etter endt levetid enten brytes ned biologisk eller brennes, går CO² tilbake til karbonsyklusen.

TRE ER MILJØ

Treprodukter er det eneste byggematerialet av betydning som gir negativ CO²-emisjon.

Negativ CO²-emisjon

Over livssyklusen er treprodukter det eneste byggematerialet av betydning som gir negativ CO²-emisjon.

Energiforbruket ved produksjon av trematerialer er for en stor del basert på fornybar energi.

Industriens egne biprodukter benyttes til energikrevende tørkeprosesser som derved ikke belaster miljøet.

Eneste naturlig fornybare byggematerialet

Tre er vårt eneste naturlig fornybare byggematerialet.

Et tre i vekst binder CO².Blir det hugget og utnyttet når det er ferdig utvokst, vil denne CO²en forbli bundet i trevirket helt til det blir nedbrutt biologisk eller brent.

Fotosyntesen:
CO² + VANN + LYS = TREVIRKE + O²

Produksjon av tre er lite klimabelastende i tillegg til at treet kan erstatte andre materialer som kan belaste klimaet.
1 KBM TRE = 0,8 TONN CO²

Bærekraftig og betydningsfullt

Økt bruk av treprodukter kan også redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren gjennom lagringseffekten. Når trær vokser, omdannes CO² til biomasse gjennom fotosyntesen. Dette er en del av den naturlige karbonsyklusen. Når treet etter endt levetid enten brytes ned biologisk eller brennes, går CO² tilbake til karbonsyklusen.

Karbonlagring

Ved å utnytte skogen til treprodukter og byggematerialer vil syklusen forlenges. Tre i materialer og bygninger vil derved fungere som et karbonlager. Sammen med en positiv tilvekst i skogen oppnår en at CO² fjernes fra atmosfæren.

Et aktivt skogbruk øker effektiviteten i skogens karbonlagring. Gamle trær blir mindre effektive til å absorbere CO² og vil senere dø og råtne. Den beste måten å sikre en økt CO²-lagring på er å avvirke skog til treprodukter og etablere ung skog, som absorberer CO² raskere.

Ved å bruke 1 m³ tre i bygg, oppnår man at 0,8 tonn CO² lagres i bygningsmassen. Et typisk trehus inneholder 12-20 m³ tre, noe som tilsvarer 10 - 15 tonn CO². Om andelen trehus som bygges i Europa økes med 10 % vil dette kunne gi en betydelig reduksjon i CO²-emisjonene.

Økt bruk av tre har dermed betydning når Norge skal nå sine delmål i forhold til Kyotoprotokollen.

Bygg mer i tre!

Det er en økende bekymring for virkningen av menneskeskapte klimaeffekter. Miljø har kommet høyere opp på den politiske agendaen, og regjeringens hovedmål er at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030. Dette vil gi store utfordringer for alle sektorer i samfunnet. Samtidig gir det nye muligheter for skog- og trenæringen.

Les mer om treets miljøfordeler på www.trefokus.no eller i Treindustriens Lille Grønne.

5 GODE GRUNNER TIL Å VELGE TRE FOR MILJØETS SKYLD

Avkuttet trestamme med bark som viser årringene i trestammen
  • Tre er en fornybar naturressurs
  • Bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten
  • Norske skoger drives etter prinsipper som gjelder for en bærekraftig skogsdrift
  • Treindustri er en ren og ressurseffektiv industri
  • Norsk treindustri utnytter råvarene fullt ut
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish