TIL VÅRE LEVERANDØRER

Vi er modige, tar ansvar, jobber sammen og bryr oss. 

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon til våre leverandører.

TIL VÅRE LEVERANDØRER

Informasjon til våre leverandører. Ved spørsmål, ta kontakt med vår innkjøpssjef.

FAKTURERING

Fakturaer skal sendes elektronisk via EHF (oppgi vårt org.nr: 812 750 062) 

Der fakturering via EHF ikke er mulig, sendes faktura som PDF til vårt dokumentsenter: ds@bergeneholm.no 

Alle fakturaer sendes til samme sted, uavhengig av hvilken fabrikk det gjelder. 

Det er derfor svært viktig at alle fakturaer merkes med vårt bestillingsnummer. Dette er avgjørende for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Bestillingsnummer skal alltid oppgis ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med bestillingsnummer. 

Vi ønsker ikke faktura på papir.  

Andre krav til faktura

Det er en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Er fakturert beløp inkludert MVA, vil fakturaen returneres dersom den ikke er merket med gyldig MVA-nummer slik det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet (ref. Enhetsregisteret Brønnøysund). 

Faktura i utenlandsk valuta

Hvis det er fakturert merverdiavgift krever de norske avgiftsreglene at fakturaen skal angi merverdiavgiftsbeløpet i norske kroner. 

For å unngå kursdifferanser for partene må merverdiavgiftsbeløpet betales i norske kroner. 

Hvis merverdiavgiftsbeløpet skal betales til annen bankkonto enn valutabeløpet, må også dette kontonummeret oppgis på fakturaen. 

Gebyrer

Vi aksepterer ikke fakturagebyr. 

TJENESTELEVERANDØRER

For oppdrag som utføres på timer, skal det leveres ukentlige timelister. Listene leveres til vår kontaktperson for oppdraget, for godkjenning og signering. Signerte timelister skal følge faktura.  

Fakturering skjer månedlig, eller ved endt oppdrag, hvis ikke annet er avtalt. 

SÆRSKILT FOR UTENLANDSKE SELSKAPER

Alle våre utenlandske leverandører må sørge for å rapportere til skattemyndighetene på RF-1198, og ellers overholde andre krav som norske myndigheter stiller til utenlandske selskap. 

Se: Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere - Skatteetaten 

KJEMIKALIER

Bergene Holm AS benytter CoBuilder som elektronisk stoffkartotek.  

Leverandører som leverer kjemikalier til Bergene Holm AS, forplikter seg til å levere sikkerhetsdatablader til oss via CoBuilder. Les mer om våre overflatebehandlinger her

MILJØSERTIFISERING

Bergene Holm AS er Miljøfyrtårnsertifisert

HMS OG ETISKE RETNINGSLINJER

Våre leverandører og alle som jobber på våre fabrikkområder, må til enhver tid forholde seg til vår HMS-instruks, sikkerhetsinstruks og våre etiske retningslinjer:

Selskapets HMS-instruks til entrepriser og innleid personell.

Selskapets sikkerhetsinstruks for ansatte og besøkende til våre områder.

Selskapets etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere.

Kontakt innkjøpssjef

Innkjøpssjef
Merete Haugestøyl Vinje
Telefon: +47 982 50 382
mhv@bergeneholm.no

SE ETTER DETTE MERKET

Miljøsertifisering logo i grønt

MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 
Les mer: www.miljofyrtarn.no

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish