Paul Bergene Holm til høyre i bildet, Reidar Bergene Holm nr tre fra høyre.

Paul Bergene Holm til høyre i bildet, Reidar Bergene Holm nr tre fra høyre.

SPREK 75-ÅRING

Siden 1946 har selskapet vokst fra å være en liten lokal sag i Kvelde til å hevde seg i øverste divisjon i det norske trelastmarkedet.
Det er en sprek 75-åring som i jubileumsåret satte TRE nye rekorder; salgsrekord, produksjonsrekord og tømmerrekord.

VÅR HISTORIE

Selskapet er 75 år. Flere LIVSVERK har skapt vår historie.

LIVSVERK

Mange LIVSVERK har skapt vår historie. Det har vært en rivende utvikling i vår bransje i de 75 årene vi har vært med. Vi har beveget oss fra tungt, manuelt arbeid til stort sett helautomatiserte prosesser. Fra rent produksjonsfokus til markedsorientert og kunderettet fokus. Fra tunge planker som kunne veie opp mot 100 kg stykket, til et bredt varespekter inkludert lekre paneler med glitter og skimmer. Fra salg hvor prisen hva regulert av staten til tøffe forhandlinger, nobb, pim og sosiale medier.

Gjennom alle skifter og endringer har vi vært med. Ofte i forkant eller som pådriver.

For stillstand er tilbakegang og derfor er vårt motto; BEDRE - HVER DAG!

 

8.mars 1946 ble den første stokken skåret på saga på Holm. Paul Bergene Holm bygde virksomheten "stokk på stokk" og la grunnlaget og holdningen som selskapet fortsatt er tuftet på.

   

1949/50

Sagbruksbygningen fra 30-årene ble revet og ny bygning med plass til nye tømmersager og høvleriutstyr bygget.

1950 

I sagkjelleren ble det montert utstyr for produksjon av kasser av ulik størrelse og standard. 

1952

Sagbygningen ble utvidet med sorteringsanlegg for plank og lager for høvellast.

1962

2 båndsager for tømmerskur montert, som det første sagbruk i Norge.

1969

En 3000m2 høvleribygning med heldekkende traverskran ble bygget. 

1970

Høvleriet får nytt høvleriutstyr fra JaJod AS. Jevnlig ble det foretatt vesentlige investeringer, bl.a. i lastebilder, truck, barkemaskin, flishugger, høvel, nye hjelpemaskiner på sabruket, driftskontor, velferdsrom, etc.

 

1977

Kjøp av Enge Fabrikker AS. Selskapet ble senere drevet som avdeling av Bergene Holm AS.

1979

Kjøp av 50 % av K/S Neslandsvatn Trelast AS, som ble drevet sammen med H. A. Hellenæs AS.

   

1985

Kjøp av Nidarå Trelast, Arendal Trelastlager og AS Stathelle Trelast fra Norske Skogindustrier.

1987

Oppstarting av byggevareforretning i Stavern, som avdeling av Bergene Holm AS.

1987

Lumber Finer  ble kjøpt og lagt som avdeling av Nidarå Trelast.

1988

Kjøp av tre trelastbruk fra Telemark Treimpregnering AS (Tinn, Treungen, Seljord).

1989

Brann med skade for 120 mill. kroner ved Nidarå Trelast. Ødelagte anlegg bygd opp igjen i løpet av ett år.

 

1990

Finerfabrikken Lumber i Kristiansand ble nedlagt våren 1990. Samme år ble sagbruket i Kvelde lagt ned.

1991

Virksomheten i Stavern ble overdratt til de ansatte.

1992

Virksomheten i Stathelle ble nedlagt.

1992

Bergene Holm AS fusjonerte med alle datterselskapene pr. 02.01.92.

1992

Sagbrukene på Neslandsvatn og Seljord ble stanset. I Seljord ble det satset på høvleri og impregnering.

1994

Innfusjonering av Fritzøe Tre AS og H.A. Hellenæs AS. Treschow Fritzøe  AS ble medeier med 29,86 %.
Hovedkontoret flyttes fra Larvik Torv til Amundrød.

1995

Sagbruket i Treungen overføres til BH Nidarå. Høvleridriften på Øya overføres til BH Hellenæs.
Takstolproduksjonen samles på BH Hellenæs. 

1995

Nytt høvleri og fingerskjøtingsanlegg på BH Hellenæs.

1996

Nytt fyrhus og 12 tørkekammer bygges på BH Hellenæs.

1997

Handelsvirksomheten i Arendal selges. Bergene Holm AS er dermed helt ute av byggevarehandel.

1997

Anlegget til Vinje Sag og Høvleri overtas  og drives en tid som høvleri.

1997

Nytt sagbruk og råsortering bygges på BH Hellenæs. All trelastvirksomhet i Hammerdalen overføres til BH Hellenæs.

1997

Nes Trelastbruk AS kjøpes fra ansatte, private investorer og kommunen.

 

2003

Brdr. Olsen Trevarefabrikk AS kjøpes og blir en avdeling i  Bergene Holm AS, som blir totalleverandør av listverk.

2004

Bergene Holm AS og trelastvirksomheten i Løvenskiold-Vækerø AS, fusjoneres.
LV AS og TF AS fikk begge 23 % av aksjene i BH AS.

2005

Norpellets AS, Ringebu Sag & Høvleri AS og Emil Fjeld AS ble kjøpt.
Sagbruket på Ringebu ble nedlagt for utvidet høvleridrift, sagbruksdriften på Skarnes ble overført til Kirkenær.

2005

Bergene Holm-familien legger sine 54 % i Bergene Holm AS til AS PETRA.

2008

Treschow Fritzøe AS aksjer i Bergene Holm AS selges til Løvenskiold-Vækerø AS, som etter dette
eier 46 % av Bergene Holm AS.

 

2010

Kjøp av Haslestad Bruk AS, som deretter ble avdeling BH Haslestad.

2012

Reidar Bergene Holm avløses som adm. dir. av Erland Løkken.
Selskapet rammes av flom på BH Haslestad og brann ved anlegget for overflatebehandling i Kvelde.

2013

Helt ny saglinje tas i bruk på BH Nidarå, samt nok en høvellinje.

2014

Nytt anlegg for overflatebehandling og distribusjon av foredlet trelast på Amundrød i Larvik.

2014

Nesbruket selges til Vefsn kommune som eiendom, etter at sagbruket ble nedlagt tidligere pga tømmermangel.

2016

Kjøp av SynSel Energi AS, etter navneskifte heter selskapet Biozin AS.

2016

Bergene Holm Eiendom AS opprettes for å ivareta konsernets driftsuavhengige eiendom.

2017

Produksjonen stanses ved BH Seljord, som en kort tid blir et lager og logistikkenhet.

2019

Kjøp av Thorshaug AS i Hof/Holmestrand, et eiendomsselskap med eiendom tilknyttet sagbruket

Paul Bergene Holm

Brukseier | 1946 - 1973

 • Født på Holm i Kvelde i 1910
 • 21 år gammel er han med og starter sag og kassefabrikk på Holm.
 • Reiser ut på hvalfangst i flere omganger i tidsrommet 1931 - 1937.
 • Gifter seg med Thora i 1934, sammen får de fire barn; Randi (1935), Olav (1940), Sverre (1942), Reidar (1946).
 • I krigsårene er han områdesjef for hjemmestyrkene i Hedrum.
 • Starter opp igjen Holmsaga i Kvelde våren 1946.
 • Dør i 1973, 63 år gammel.

Reidar Bergene Holm

Administrerende direktør | 1974 - 2012

 • Reidar kom til verden samme året som Paul startet opp saga.
 • Utdannet silvilingeniør ved NTH i Trondheim 1969.
 • Gift med Sissel, sammen har de to barn og fem barnebarn.
 • Aktiv i en rekke år i kommunalpolitikken med ulike posisjoner og verv.
 • I bransjen har Reidar vært president i Norges Trelastforbund, styreleder i Trelastindustriens Sentralforbund og styremedlem i Norsk Treteknisk Institutt.

Olav Bergene Holm

Teknisk Direktør | 1973 - 2007

 •  Olav begynte på bedriften allerede 1. juli 1956, bare 16 år gammel. Hovedoppgaven var ferdigstilling av bestilt trelast.  En ulykke som hjelpemann på tømmerbilen julen 1956, ledet til en utdannelse for «kontoret» og ettårig handelsskole. Fra 1959 er Olav tilbake som ekspeditør og driftsleder. 
 • 13. februar 1961 ble «Firmaregisteret i Larvik» meddelt at «Paul Bergene Holm sag og høvleri» endrer navn til «Paul Bergene Holm & Co» og at Olav Bergene Holm innehar firmaets signatur og er meddelt prokura. Dette innebar at Olav fikk tittelen disponent.  Denne tittelen ble brukt til firmaet antok navnet Bergene Holm AS hvor tittelen teknisk direktør ble benyttet.
 • Gift med Reidun, sammen har de fem barn som igjen har bidratt med 24 barnebarn.
 • Ordfører i Hedrum kommune fra 1975 - 1985, tildelt Norske Kommuners Sentralforbunds hedersmerke i 1987.
 • Hatt en rekke  verv i bl.a. Larvik Industriforening, Larvik Havnestyre, Treindustriens Tekniske Forening, hvor han i 2003 ble utnevnt til æresmedlem.
 • Olav ble i 2007 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish