David R. Bergene Holm

Assisterende direktør

Hovedkontor | Larvik

+47 982 50 302

Driftsavdelingen består av Assisterende direktør, innkjøpssjef, produksjonssjef drift og prosjektleder for produktutvikling.
 
Driftsavdelingen har oppgaver som går på tvers av selskapet. Vi opptrer som støttespillere og/eller pådrivere for forbedringsarbeid når det gjelder tekniske løsninger og arbeidsprosesser på avdelingene. Gode løsninger som øker lønnsomhet eller reduserer kostnader er det vi ser etter. Vi jobber sammen med avdelingene og leverandører for å finne beste praksis, gjennomføre erfaringsoverføringer og se etter muligheter for standardisering. Fasilitering av faggrupper gjennomføres på tvers av selskapet. Leverandører som mener de har noe å tilføre selskapet bes ta kontakt med oss.
 
David har en lang fartstid i Bergene Holm gjennom sin familietilhørighet. Fagkunnskap og en dypgående interesse og engasjement innen fagfeltet er hans store styrke. David fungerer som en bidragsyter inn mot større og mindre prosjekt og er sentral når det gjelder prioriteringer av midler til nye investeringer. Han er også sentral når det gjelder innkjøp av trelast.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish