FSC | SERTIFISERING

Les om FSC sertifisering og last ned sertifikat.

FSC™ (Forest Stewardship Council™) er en internasjonal NGO (ideell organisasjon) som arbeider for ansvarlig skogbruk, og utsteder sertifikater til aktører som oppfyller de kriteria som er definert.

Bergene Holm AS er sporbarhetssertifisert i FSC Forest Stewardship Council™ og kan derfor tilby trelast og flis sertifisert som FSC Mix Kredit. Det betyr at våre treprodukter kan spores gjennom hele verdikjeden fra tømmeret i skogen til ferdig produkt i byggevarehandelen. 

Bergene Holm AS forplikter å unngå at råstoff/tømmer stammer fra skogsdrift som strider mot en eller flere av følgende fem kontroversielle kategorier:

  • Illegal hugst
  • Manglende overholdelse av menneskerettigheter
  • Skog av høy bevaringsverdi som trues av skogsdrift
  • Omlegging av naturskog til plantasje eller annen drift
  • Bruk av genmodifiserte trær

Ved kjøp av sertifiser råstoff er dette leverandørens ansvar. For det ikke-sertifiserte råstoff forplikter Bergene Holm AS seg til å sørge for at kravene oppfylles.

SE ETTER DETTE MERKET

Vistte du om skog?

Norsk skog med sløyfe på et av trærne, frodig vekst og grønt underlag
  • Skog er definert som arealer med mer enn seks trær som kan bli over fem meter høye per dekar.
  • Skogen dekker omtrent 38 prosent av fastlandsdelen av Norge og utgjør ca. 124 000 km2.
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish