FSC | SERTIFISERING

Les om FSC sertifisering og last ned sertifikat.

FSC™ (Forest Stewardship Council™) er en internasjonal NGO (ideell organisasjon) som arbeider for ansvarlig skogbruk, og utsteder sertifikater til aktører som oppfyller de kriteria som er definert.

Bergene Holm AS er sporbarhetssertifisert i FSC Forest Stewardship Council™ og kan derfor tilby trelast og flis sertifisert som FSC Mix Kredit. Det betyr at våre treprodukter kan spores gjennom hele verdikjeden fra tømmeret i skogen til ferdig produkt i byggevarehandelen. 

Bergene Holm AS forplikter å unngå at råstoff/tømmer stammer fra skogsdrift som strider mot en eller flere av følgende fem kontroversielle kategorier:

  • Illegal hugst
  • Manglende overholdelse av menneskerettigheter
  • Skog av høy bevaringsverdi som trues av skogsdrift
  • Omlegging av naturskog til plantasje eller annen drift
  • Bruk av genmodifiserte trær

Ved kjøp av sertifiser råstoff er dette leverandørens ansvar. For det ikke-sertifiserte råstoff forplikter Bergene Holm AS seg til å sørge for at kravene oppfylles.

SE ETTER DETTE MERKET

Visste du dette om norsk skog?

Norsk skog med sløyfe på et av trærne, frodig vekst og grønt underlag
  • Skogen skjøttes godt i Norge. Volumet av all skog er mer enn tredoblet de siste hundre årene og skogeierne blir stadig flinkere til å ta miljøhensyn i det moderne skogbruket.
  • Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Resultatet er at miljøtilstanden utvikler seg positivt og at det biologiske mangfoldet øker.
  • Fra et tre plantes til det hogges går det 60 til 80 år. Skjøtter vi skogen godt i dag styrker vi grunnlaget for fremtidig verdiskaping, arbeidsplasser og skogens mulighet til å gi et enda større bidrag i klimakampen.
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish