FSC | SERTIFISERING

Les om FSC sertifisering og last ned sertifikat.

FSC™ (Forest Stewardship Council™) er en internasjonal NGO (ideell organisasjon) som arbeider for ansvarlig skogbruk, og utsteder sertifikater til aktører som oppfyller de kriteria som er definert.

Bergene Holm AS er sporbarhetssertifisert i FSC Forest Stewardship Council™ og kan derfor tilby trelast og flis sertifisert som FSC Mix Kredit. Det betyr at våre treprodukter kan spores gjennom hele verdikjeden fra tømmeret i skogen til ferdig produkt i byggevarehandelen. 

Bergene Holm AS forplikter å unngå at råstoff/tømmer stammer fra skogsdrift som strider mot en eller flere av følgende fem kontroversielle kategorier:

  • Illegal hugst
  • Manglende overholdelse av menneskerettigheter
  • Skog av høy bevaringsverdi som trues av skogsdrift
  • Omlegging av naturskog til plantasje eller annen drift
  • Bruk av genmodifiserte trær

Ved kjøp av sertifiser råstoff er dette leverandørens ansvar. For det ikke-sertifiserte råstoff forplikter Bergene Holm AS seg til å sørge for at kravene oppfylles.

Last ned FSC sertifisering 004597

Last ned FSC Product Schedule 004597

SE ETTER DETTE MERKET

Visste du dette om norsk skog?

Norsk skog med sløyfe på et av trærne, frodig vekst og grønt underlag
  • Skogen skjøttes godt i Norge. Volumet av all skog er mer enn tredoblet de siste hundre årene og skogeierne blir stadig flinkere til å ta miljøhensyn i det moderne skogbruket.
  • Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Resultatet er at miljøtilstanden utvikler seg positivt og at det biologiske mangfoldet øker.
  • Fra et tre plantes til det hogges går det 60 til 80 år. Skjøtter vi skogen godt i dag styrker vi grunnlaget for fremtidig verdiskaping, arbeidsplasser og skogens mulighet til å gi et enda større bidrag i klimakampen.
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish