BYGGE STOR PERGOLA

Bilde av Bergene Holm As sin Signatur Pergola løsning

En pergola du kan oppføre som et modulsystem. Byggeguide med tegninger og materialliste

Signatur Pergola er utvilket i samarbeid med prisvinnede hagedesigner Darren Saines og er designet som et modulsystem. Materialene kjøpes hos den lokale byggevarehandelen, vi har derfor lagt vekt på å kun benytte solide standarddimensjoner på materialene.

Å bygge en pergola er et overkommelig prosjekt for de aller fleste, men du bør ha håndtert treverk og sag før du starter med dette selv. Vi har valgt solide og kraftige dimensjoner slik at du får en varig god løsning. Prinsippene er enkle, men ettersom vekten på materialene er betydelig bør du vurdere å ha litt ekstra hjelp, spesielt når taket skal monteres.

Les byggeguiden fra start til slutt, eller gå direkte dit du ønsker:

FØR DU STARTER


BYGGEVEILEDNING


En pergola kan bygges på de fleste underlag, men det gjør selvfølgelig jobben lettere om man har et rett og stabilt underlag. I denne guiden har vi tatt utgangspunkt i at pergolaen bygges på et godt fundamentert og solid eksisterende terrassegulv, eller at den bygges på egnet underlag og fundamenteres og skrus fast i bjelkelaget der du til slutt legger impregnerte terrassebord.


Før du begynner bør du tenke gjennom:

 • Bruksønsker
 • Levetid, vedlikehold og hvilken erfaring du har med å bygge med K-virke
 • Utrykk og plassering (sol- og vindforhold, naboer, osv.)

Byggeanmelde

Vær oppmerksom på at en ny terrasse og en pergola kan være meldepliktig. Hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på pergolaen og terrassen. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor. I juli 2015 endres statlige byggeregler og du kan sannsynligvis benytte den noe enklere meldingsordningen
hvis tiltaket utføres som tilbygg på bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes:

 • Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning
 • Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/platting høyere enn 0,5 meter over terreng
 • Takoverbygg på en åpen terrasse
 • Understøttet balkong i normale høyder fra terreng

Det finnes også en rekke andre bestemmelser som totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et 10 - 30 meters belte langs vann og vassdrag. Derfor bør du alltid sjekke din kommunes byggeregler før du går i gang med planlegging.


Verktøy og utstyr

Det kreves ikke noe spesielt avansert utstyr for å sette opp Signatur Pergola, under ser du hva du vil trenge:


Materialoversikt

Trevirke til pergolaer i hagen bør være trykkimpregnert minst i klasse AB.  Dersom det legges tak over pergolaen i hagen, må en ta hensyn til at konstruksjonen må tåle snølast på vinterstid.

Konstrusjonsvirke

48 x 98 mm til stolper og vegg- og takelementer

48 x 198 mm til dragere og stolper

48 x 148 mm til bæring i underlag (Ikke nødvendig ved eksisterende terrasse)

Terrassebord

28 x 120 mm // Terrassebord // 25410978  (Ikke nødvendig ved eksisterende terrasse)

28 x 148 mm // Terrassebord // 23587181  (Ikke nødvendig ved eksisterende terrasse)

Skruer

5,0 x 90 mm // Treskruer rustfrie beregnet for konstruksjonsvirke

4,2 x 55 mm // Terrasseskrue rustfri


Kappliste terrasse (bjelkelag og Signatur terrassebord)

48x148 Konstruksjonsvirke     

 • 5 stk. à 380 cm - Bunn og ramme
 • 8 stk. à 370 cm - Bjelkelag
 • 2 stk. à 385 cm - Utvendig ramme for terrassebord (Ved behov, se trinn 3)
 • 2 stk. à 390 cm - Utvendig ramme for terrassebord (Ved behov, se trinn 3)

 28x120 Signatur terrassebord     

 • 34 stk. à 370 cmm    
 • 4 stk. à 400 cm

Kappliste Signatur Pergola med 6 modulvegger

48 x 98 mm til stolper og vegg- og takelementer

 • 8 stk. à 260 cm    
 • 12 stk. à 242 cm    
 • 102 stk. à 100 cm    
 • 2 stk. à 340 cm    
 • 46 stk. à 105 cm
 • 2 stk. à 110 cm    
 • 2 stk. à 330 cm
 • 12 stk. à 100 cm    
 • 2 stk. à 370 cm    
 • 2 stk. à 360 cm

48 x 198 mm til dragere og stolper

 • 8 stk. à 260 cm    
 • 6 stk. à 370 cm    
 • 4 stk. à 360 cm

19 x 98 til dekkbord på veggelementer

 • 6 stk. à 242 cm

Innkjøpsliste konstruksjonsvirke

Impregnert k-virke kjøpes i fallende lengder og det er vanlig å beregne 10-15 % svinn.

Innkjøp til terrasse

Bjelkelag i 48x148 = 65 lm 

Terrassebord i dim 28x120 = 163 lm

Innkjøp til Signatur Pergola

48 x 98 mm = 268 lm  48 x 198 mm = 66 lm 

Dekkbord til vegger 19 x 98 mm = 17 lm 

Skruene bør være syrefaste (galvaniserte) treskruer. (For eksempel Essve WAF treskruer)


1. Måle opp og (evt.) bygge underlag

Avhengig av om du har et eksisterende terrassegulv der du vil plassere pergolaen eller du skal bygge nytt gulv,er det viktig at stolpene blir skikkelig festet i underlaget. Vår Signatur pergola er laget i størrelsen 380 x 370 cm. Da får du en romslig pergola, med mange bruksmuligheter.

Start med å måle opp hvor pergolaens ytterramme skal plasseres. Tilfarerne (de langsgående tre impregnerte plankene) som ligger på underlaget, gir støtte til bjelkelaget og til de fire stolpene som skal plasseres. Dersom du bygger på eksisterende gulv bør du sørge for at det i hvert hjørne er noe stabilt som stolpene kan plasseres på. Ved plassering på eksisterende gulv sager du hull til stolpene på 20 cm (alternativt kan du skru opp de bordene du trenger for å få festet stolpene, og tilpasse de etterpå). Dersom du bygger nytt underlag til Signatur Pergola kan du bygge et bjelkelag som vist på tegning. Dekket er bygget av 98 x 148 mm og er på totalt 15 kvm. Vi anbefaler at du monterer 28 x 120 mm terrassebord.


2. Lage stolper til pergolaen

Kapp opp 8 stk lengder av 48 x 98 mm og 8 stk lengder av 48 x 198 mm til 2600 mm (Takhøyde + fundamentering). I vår modell har vi innvendig takhøyde på ca. 242 cm. (Det er høyden på terrassebord + fundamentering i bjelkelag på 20 cm + innvendig takhøyde som gir oss lengder på 260 cm.) Vil du ha det lavere eller høyere under taket kan du tilpasse målet på stolpene. Skru sammen plankene slik at 48 x 98 mm dimensjonen kommer mellom de to 98 x 198 mm lengdene og du får et innvendig hulrom og en kvadratisk stolpe.


3. Feste stolpene til bjelkelaget

Avhengig om du har et eksisterende terrassegulv der du vil plassere pergolaen eller du skal bygge nytt gulv er det viktig at stolpene blir skikkelig festet i underlaget.

Ved plassering på eksisterende gulv sager du hull til stolpene på 20 cm (alternativt kan du skru opp de bordene du trenger for å få festet stolpene, og tilpasse de etterpå). Det er svært viktig at stolpene blir godt festet i bjelkelaget med 90 mm skruer inn i stolpen. Dersom du bygger nytt terrassedekke får du enkelt skrudd stolpene fast i hvert hjørne av bjelkelagsrammen og legger du inn en ekstra støtte (kjemsling) får du festet stolpene fra alle sider og du har sikret deg et godt feste. Se tegning for bjelkelag dersom du bygger nytt gulv.

Dersom du ikke har et eksisterende terrassegulv anbefaler vi at du legger gulvet nå. Følg gjerne vår Slik-gjør-du-det terrasse. Det er penest å legge en utvendig ramme på terrassen som vist på tegning.


4. Monter toppramme

Kapp fire lengder 48 x 198 mm som skråskjæres 45 grader i hver ende. Lengste side skal være 3700 mm. De fire lengdene legges på toppen av stolpene slik at hele overflaten dekkes. Sørg for at stolpene står i lodd og skru fast topprammen til stolpene med 90 mm skruer.


5. Sette sammen og feste elementveggene

For å få pergolaen mest mulig stabil før taket skal på anbefaler vi at du monterer veggene først. Mål høyden fra terrassegulvet til underside av topprammen. Dette blir høyden på veggelementene. Bredden bør være 1/3 av innermål mellom stolpene. Dette gir et harmonisk uttrykk og mange valgmuligheter. Det er viktig for stabilitet og sikkerhet at pergolaen får nok vegger. Lag minst fem rammer av 48 x 98 mm ved å skru to lange lengder sammen med to korte som vist på tegning. Modellen vi har bygget har seks vegger. Her er det viktig at spesielt høydemålet er eksakt. Blir veggene for høye vil de ikke få plass under takrammen. Kontrollmål før kapping.

Spilene i hvert element skaper mye av uttrykket. Hvorvidt du ønsker et tettere eller luftig uttrykk kan du velge avhengig av hvor tett spilene monteres. Som en tommerfingerregel er 10 cm et godt valg. Kapp til og skru på plass ønsket antall spiler av 48 x 98 mm i rammene.

Monter elementene der du ønsker de ved å skru de fast til stolpe, toppbord (planken som ligger i toppen) og underlag. Når du skal ha flere ved siden av hverandre skrus disse i hverandre,og dersom du skal ha vegg midtstilt på en side må denne skrus i gulv- og toppbord. Det en fordel om du sikrer at du treffer bjelkelaget på helst to steder.


6. Monter innside av toppramme

Nå skal taket på plass. 48 x 98 mm sages til som vist på tegning. To av sidene følger hele pergolaens lengde, mens på de to andre sidene må det lages rom til at dragere kan hvile på ytterramme.

På de to sidene dragerne skal hvile må bordet deles i tre, og monteres med 50 mm mellomrom som vist på tegning.

Her vil midtstykket bli lenger enn de som ligger mot hjørnene ettersom dragerne skal følge linjen til veggelementenes langside. La den solide 48 x 98 mm dimensjonen hvile på toppbordet som allerede er montert og skru fast innsidebordene i hjørnene og på minst 6 - 8 steder langs hver side. Skru 48 x 98 mm lengdene på skrått fra siden som blir innside av takrammen.


7. Kapp opp og monter dragere til tak

Dragerne skal i den ene retningen gå i linje med veggelementene som er 110 cm og det har du nå allerede sett da innsiden av takrammen ble montert. De to dragerne må kunne hvile på topprammen slik at det første du må gjøre er å kappe til to dragere av 48 x 198 mm på 3 604 mm lengde. Disse må du gjøre litt presisjonsarbeid med i begge ender. Mål ca. 5 cm inn fra enden av bordet på hver side og kapp av en kloss på 15 cm slik at du står igjen med to dragere som vist på tegning. (Det riktigste er å ta 48 mm fra toppen og 52 mm inn fra bunn - da har du plass til en del på 98 mm igjen)

Løft opp og monter en og en drager. De to dragerne skrus fast fra undersiden og fra innsidebordet på topprammen, slik at du nå har tre åpne rom i taket.

NB!

Ønsker du en pergola med tak må du sjekke med bygningskyndige slik at korrekt fall og dimensjonering for snølast på taket kan beregnes.


8. Kapp opp spiler til tak

Antall spiler er som i veggelementene avhengig av hvor tett du ønsker konstruksjonen. På vår modell har vi valgt lik avstand som på veggelementene mellom spilene på det to yttersteelementene og dobbel avstand på den innerste. Mål avstand og kapp opp ønsket antall spiler av 48 x 98 mm. Disse skrur du fast fra innsidebordet i topprammen og drager med 90 mm skruer. Nå gjenstår midtrommet, som hvis du har fulgt guiden, skal ha mål på ca. 110 cm. Her har du to alternativer du kan løse dette på:

Alternativ 1.

Lag et element tilsvarende veggene der en ramme av 48 x 98 mm kappes til i riktig størrelse. Monteres på bakken før hele elementet løftes opp og skrus fast fra innsidebord i toppramme og fra siden på de to dragerne. Her er det ekstremt viktig å være helt nøyaktig slik at du elementet passer perfekt inn i midtrommet i taket. Til løftejobben bør du ha hjelp av helst to personer som kan løfte elementet og holde det på plass mens du skrur det fast. Alternativt kan løftebord leies hos de fleste byggevarehus.

Alternativ 2.

Et enklere alternativ er å kappe til spilene på 110 cm og montere en og en i taket. Da har du ikke annet alternativ enn å skru disse på skrått hvis du vil beholde de fine linjene i designet. Du må være klar over at ved å skru skrått mister skruen ca. 50% av sin styrke.


9. Tilpass og monter ytterbord i takramme

Kapp opp og fest 48 x 98 mm som vist på tegningen. Denne bør også festes nedenfra og på de stedene den kan skrus i dragerne. Designet og de solide dimensjonene gjør at det ikke skjemmer at man ser endeved slik som illustrasjonen viser. Det betyr at to av lengdene kappes i full bredde på 370 cm, men de to andre blir ca. 10 cm kortere.

TIPS!

Vil du virkelig ha et perfekt utseende kan du gjære hjørnene, men på solid plank som dette krever det både verktøy og erfaring.


10. Kapp opp og fest toppbord på takramme

Nå gjenstår det kun å sette kronen på verket med en siste ramme av 48 x 198 mm. Disse kappes til og skrus fast i konstruksjonen. De fire lengdene a 48 x 198 mm kan skråskjæres i 45 grader i hver ende der lengste side skal være 370 cm.Eller du kan kappe rett og lage to lengder av 370 cm og to lenger av 330 cm. De fire lengdene legges på toppen av sidebordene slik at hele overflaten dekkes.

Pass også på at du skrur fast dragerne fra toppbordet nå. 


HUSK!

Du kan gjerne sette på et impregnert kledningsbord som dekkbord til veggelementere. Da skjuler du skruehullene fra montering av spilene.


11. Avslutning

Nå bør din pergola se omtrentlig ut som tegningen over (ulik veggplassering endre utrykket), og vi håper du er fornøyd med resultatet og vil få mye glede av ditt nye uterom. Du kan naturligvis beise, olje eller male din nye pergola, men du sparer deg selv for mye vedlikehold dersom du lar treverket gråne naturlig. Impregnerte materialer har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov. Velg alltid NS-merket konstruksjonsvirke (det har gjennomgått strenge eksterne kontroller der fuktighet, deformasjoner, sortering og fuktighet er kontrollert).

Alt konstruksjonsvirke fra Bergene Holm AS er CE og NS-merket.

TIPS!

Ønsker du å legge inn lyskilder eller koble til strøm til din pergola må du sørge for at du installerer dette etter gjeldende myndighetskrav. Det er fult mulig å lage hull til spotter i takrammen og ledninger kan trekkes skjult gjennom den hule ramme konstruksjonen.

Vil du se bilder av Signatur pergola?

Besøk terrassebloggen vår.

"NORGES BESTE BYGGEGUIDER"

Lars Gulbrandsen er vår Produksjef for byggtre. Lars har lang erfaring innen bygg-tekniske forskrifter, ulike byggemetoder og materialvalg innen tre. Erfaringen har han tatt med seg og utviklet flere av  "Norges beste byggeguider" for terrasse, uterom og fasader i tre.

Har du bygget ny terrasse, veranda eller en vinterhage? Kanskje har du snekret en pergola, eller et utekjøkken du er veldig fornøyd med? Da er UTEROMSPRISEN noe for deg. Vi på jakt etter inspirerende bruk av tre i uteromsprosjekter.

Sammen med @franciskasvakreverden har vi designet en multifunksjonell og allsidig pergola. Det er brukt solide dimensjoner og impregnert materialer, som gir en pergola som vil stå i mange år. 

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish