Engasjert og ansvarlig

Bergene Holm AS er ofte en vesentlig arbeidsgiver i de lokalsamfunn hvor våre fabrikker er lokalisert.
Hvert år setter vi av et beløp som fordeles på lag, foreninger, prosjekter og aktiviteter som lokalsamfunnet har glede og nytte av.

LOKALT ANSVAR | SPONSOR

Vi sponser og spiller på lag med andre som også tar ansvar og jobber sammen.

Bergene Holm AS er ofte en vesentlig arbeidsgiver i de lokalsamfunn hvor våre fabrikker er lokalisert. Hvert år setter vi av et beløp som fordeles på lag, foreninger, prosjekter og aktiviteter som lokalsamfunnet har glede og nytte av.  Vi får mange gode sponsorhenvendelser - dessverre har vi ikke anledning til å støtte eller følge opp alle. 

Vi prioriterer tiltak, lag, foreninger og arrangementer hvor våre ansatte er involverte og engasjerte og som er i nærmiljøet hvor vi har våre fabrikker. Videre forsøker vi å fordele beløpet rettferdig mellom idrett, kultur og frivillige formål. 

På denne måten videreføres også selskapets verdier på fritiden; bryr oss, er modige, tar ansvar og jobber sammen.

SØKE OM STØTTE  ELLER SPONSORMIDLER

Alle forespørsler om støtte/sponsing må sendes til denne e-post adressen. Alle søknader blir besvart via mail, stort sett innen en måned etter mottatt henvendelse. Alle som henvender seg via telefon, messenger, facebook eller andre plattformer, kan risikerer å ikke få svar.

BEHANDLING

Alle forespørsler blir lest og behandlet og får et svar på mail. Vi har som retningsgivende at vi:

  • Prioriterer forespørsler hvor våre ansatte har et engasjement
  • Prioriterer lag, foreninger og tiltak i våre nærmiljø
  • Vi sponser ikke enkeltpersoner 
  • Vi sponser ikke med materialer

Gode lagspillere

Her er et lite og tilfeldig utvalg av det vi har støttet / støtter nå:

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish