Ny internasjonal standard for fingerskjøting av trelast

Bergene Holm AS, avdeling Haslestad er første bedrift i Norge som har blitt godkjent etter EUs nye standard for kontroll og CE-merking av fingerskjøtt konstruksjonsvirke.

Prosessen mot godkjenning har foregått på avdelingen gjennom snart ett år og har medført investeringer og nitidig dokumentasjonsarbeid for en tilrettelagt produksjon. Bergene Holm AS, avdeling Haslestad med Produksjonssjef Kjell Morten Horntvedt i spissen, kan etter mange lange dager og sene kvelder levere fingerskjøtt konstruksjonsvirke til trelastkunder som krever Norges strengeste produksjonskontroll i samsvar med EUs seneste standard. Norsk Treteknisk Institutt er godkjennende og utpekende kontrollorgan. CE godkjenningen gjelder på styrkeklasse C30 i gran og C24 furu, inkludert styrkeklasse C24 på trykkimpregnert furu.

Obligatorisk CE-merking

I Europa har standarden vært i bruk i noen tid, og nå er kravet på vei til Norge. 
Det Europeiske Parlament har gjennom Byggevareforordningen vedtatt at all produksjon av fingerskjøtt konstruksjonsvirke skal skje i henhold til standarden EN 15497:2014. Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og markedsføring av byggevarer i EØS-området. Obligatorisk CE-merking gjelder for byggevarer der det finnes harmoniserte produktstandarder.

Den nye standarden har svært strenge krav til dokumentasjon av produkt og prosess: 

  • Fuktigheten på trelasten skal ligge innen definerte grenseverdier, likeså fuktighetsdifferansen mellom hver bit.
  • Fuktigheten i hver enkelt bit skal måles sammen med temperatur på trelast, i skjøtesonen, i lager og i produksjonslokale.
  • Det skal være kontinuerlig overvåking av limpåføring, sammen med dokumentasjon på pressetrykk.  
  • Alle skjøter skal være sporbare tilbake til hvilken dag de er produsert, hvem som jobbet på anlegget og hvilket råstoff som er brukt.
  • Det tas knekkeprøver på alle skift og 2 prøver per treslag pr styrke, samt at de siste 100 knekkeprøvene hver uke skal evalueres.
  • Alle biter skal merkes spesielt for å vise CE merket og informasjon om lim
  • Alt arbeid, internkontroller og prosesser skal dokumenteres.

Last ned ytelseserklæringer (CE-merket) på siden for dokumentasjon av konstruksjonsvirke 

Lenke til sertifikater

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish